Back to All Events

3.4.2019 MiB After work: Miten työnohjaus voi tukea laadukasta johtamista ja työhyvinvointia?

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä, tieteelliseen tutkimukseen perustuva työmenetelmä. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksella on tutkimuksissa todettu olevan positiivista vaikutusta mm. työsuoritusten laatuun ja tehokkuuteen, työssä jaksamiseen sekä johtajuuden kehittämiseen. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. 

Johdon ja esimiesten työnohjaaja, HR-psykologi Outi Kärkkäinen HRS Advisors Oy:stä kertoo käytännönläheisellä otteella, miten työnohjaus voi tukea työyhteisön hyvinvointia ja laadukasta johtamista.


Paikka: Tampere
Hinta: Maksuton
Lapset: Tervetulleita!

Tilaisuuteen mahtuu 10 äitiä lapsineen ja 20 äitiä ilman lasta.

Ilmoittautumislinkki tapahtumaan lähetetään sähköpostitse keskiviikkona 27.3. klo 10.