Back to All Events

21.05.2019 MiB goes Sitra: Hiilineutraali kiertotalous

Sitran kiertotaloustyön tavoitteena on maailmantalous, joka toimii maapallon kantokyvyn rajoissa. Kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet - sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurinen näkökulma - ovat aina mukana tässä tulevaisuustyössä. Tavoitteenamme on kehittää yhteiskuntaa ja sen talousjärjestelmää niin, että kiertotalouden ratkaisut nostetaan Suomessa kilpailukyvyn ja talouden kasvustrategian keskiöön. 

Tässä muutamia poimintoja Sitran tulevaisuustyöstä:

  • Tulevaisuuden energian tulee olla kestävästi tuotettua uusiutuvaa ja vähähiilistä. 

  • Maailman luonnonvarojen kestävä käyttö on kaikkien asia. Raaka-aineita, materiaaleja ja tuotteita liikutetaan kaiken aikaa ympäri maapalloa. Tuotteiden arvoverkostot ovat globaaleja. Materiaalien kehitysvaiheessa ja tuotesuunnittelussa tehdään ratkaisevia päätöksiä, jotka vaikuttavat elinkaaren lopussa, saadaanko materiaalit takaisin kiertoon ja käyttöön.

  • Luonnonvarojen käyttö, niiden prosessointi ja tuotteiden valmistus aiheuttavat ympäristövaikutuksia – kuten ilmastonmuutosta - arvoverkostoista riippuen, eri maissa ja maanosissa. Kun puhutaan kiertotalousliiketoiminnasta, sen tulee olla kaikille arvoverkostossa mukana oleville yrityksille kannattavaa liiketoimintaa. 

  • Miten ruokitaan maailman kasvava väestö? Onko paikallinen ruuantuotanto ja uudet proteiiniratkaisut vastaus tähän haasteeseen? Voidaanko tehtaan varjossa, hukkalämpöä hyödyntäen, tuottaa tulevaisuuden ruoka?

  • Melkein 70 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Tällä hetkellä suomalaisten elintavat vaatisivat lähes neljän maapallon verran luonnonvaroja. Jo olemassa olevia kestäviä ratkaisuja hyödyntämällä arjen päästöjä voidaan leikata jopa 37%, kun lähtötasona on vuoden 2010 päästötaso. 

  • Osaammeko toteuttaa hiilineutraalin kiertotaloustulevaisuuden? Mikä on koulutuksen ja tutkimuksen rooli tässä muutoksessa?

Tervetuloa kuulemaan millaisena Sitran asiantuntijat näkevät hiilineutraalin kiertotaloustulevaisuuden. Hiilineutraali kiertotalous on uusi normaali! 

Tapahtuma on osa MiB Lab Lastemme tulevaisuus -hanketta, joka panostaa ja kannustaa positiivisiin ilmastotekoihin. 

Tilaisuuteen mahtuu 15 äitiä lapsineen sekä 15 äitiä, jotka saapuvat yksin. Tilaisuudessa tarjoillaan aamupalaa. 

Aika: Ti 21.05.2019 klo 9-10.30
Paikka: Ilmoitetaan Lyyti-kutsussa
Hinta: Maksuton
Lapset: Tervetulleita!

Ilmoittautumislinkki tapahtumaan lähetetään sähköpostitse tiistaina 14.05. klo 10.