Tällä sivustolla esittelemme MiBin hallitusohjelmatavoitteet sekä mibiläisiä ehdokkaita, jotka ovat ilmoittaneet ehdokkuudestaan.

MiBin hallitusohjelmatavoitteet 2019

Ehdolla olevat mibiläiset

Tietosi tälle sivulle?

 

MiBin hallitusohjelmatavoitteet 2019: Kohti perheystävällisempää yhteiskuntaa

Mothers in Business odottaa tulevalla vaalikaudella rohkeita panostuksia yhteiskunnan perheystävällisyyteen. Hallitusohjelmatavoitteemme kiteytyvät kolmeen teemaan: perhevapaauudistukseen, varhaiskasvatukseen ja työelämän perheystävällisyyteen.

1) Rohkea, tasa-arvoa ja joustavuutta luova perhevapaauudistus

Työelämän tasa-arvoa on mahdoton tavoitella ilman yhtäläistä vastuuta hoivasta. Nykytilassa hoivavastuu lapsista kasautuu pitkälti äideille. Tilanteen tasapainottamiseksi tarvitaan nykyisiä rakenteita ravisteleva, rohkea perhevapaauudistus, jossa kiintiöidään isälle reilusti nykyistä enemmän vapaita. MiB ehdottaa aidosti tasa-arvoista 9+9-perhevapaamallia, jossa tuetut perhevapaat jakaantuvat vanhempien kesken tasan. Työssäkäynnin ja perhevapaan vastakkainasettelusta on luovuttava. Perhevapaiden yhdistämistä työssäkäyntiin on helpotettava. Perhevapaita tulee voida käyttää joustavasti vuorotellen, osa-aikaisesti ja pidemmällä aikavälillä aina lapsen kouluikään saakka. Uuden perhevapaajärjestelmän toteuttamiseen on varattava riittävät resurssit.

2) Laadukas, perheiden saatavilla oleva varhaiskasvatus

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen. Toimiva päivähoitojärjestelmä on edellytys vanhempien työssäkäynnille. Nykyistä pienemmät ryhmäkoot, suurempi hoitajamitoitus sekä osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan varmistaminen ovat välttämättömiä panostuksia. Varhaiskasvatuspaikan tulee olla perheen saatavilla viiveettä, kun sitä tarvitaan. Paikan tulee sijaita kohtuullisen yhteyden päästä kotoa, ja sijaintivaatimus tulee määritellä varhaiskasvatuslaissa perusopetuslakia vastaavasti. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on palautettava. Se edistää lasten keskinäistä tasa-arvoa sekä työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia.

3) Perheystävällisempi työelämä

Työn ja perheen yhteensovittamista tukevia käytänteitä on kehitettävä määrätietoisesti. Työpaikat on tasa-arvolailla velvoitettava kirjaamaan tasa-arvosuunnitelmiin perheystävälliset käytänteet. Perheystävällisten käytäntöjen, kuten osa-aikatyön ja etätyön järjestelyihin on tarjottava taloudellisia kannusteita organisaatioille. Mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan on taattava kaikille pienten lasten vanhemmille riippumatta työsuhteen pituudesta. Raskauteen, perhevapaisiin ja perhetilanteeseen liittyvän syrjinnän lopettamiseen on etsittävä tehokkaampia keinoja.

 

Ehdolla olevat mibiläiset vaalipiireittäin

 

01 Helsingin vaalipiiri

 
Mari_Holopainen_Uusinta-6Pieni.jpg

Nimi: Mari Holopainen
Vaalipiiri: Helsinki
Puolue: Vihreät
Numero: 30

Vapaamuotoinen esittely: Olen 38-vuotias vihreä kauppatieteilijä, pienen päiväkoti-ikäisen ja koululaisen äiti. Olen tehnyt periksiantamattomasti töitä kaupunginvaltuutettuna kymmenen vuotta. Toimin myös Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana, Helsingin Sataman hallituksessa ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Työskentelen Aalto-yliopistossa väitöskirjatutkijana. Erityisesti olen pyrkinyt vaikuttamaan varhaiskasvatuksen resurssien ja saavutettavuuden parantamiseen. Kaupunginvaltuutettuna tekemäni aloitteen ansiosta kaikki ekaluokkalaiset aloittivat viime syksynä vieraan kielen opiskelun ja kielikylpyä on lisätty varhaiskasvatuksessa.

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Tuen kaikesta sydämestäni MIB:n tavoitteita. Olen aina yhdistänyt vaativat luottamustehtävät siihen aikaan, kun minulla on ollut pieni vauva. Yritysten johtoon ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on saatava tasapuolinen edustus. Tarvitsemme tasaveroisia työuria tukevan perhevapaauudistuksen 6+6+6 tai 9+9-mallilla. Tuen myös mahdollisuutta säästää perhevapaata kouluikään. Naisvaltaisillakin aloilla työstä on maksettava reilu korvaus. Meillä ei ole varaa odottaa, että seuraava sukupolvi ratkaisee tasa-arvon ongelmat. Lue lisää: www.mariholopainen.fi

 
Saga Nyren.jpg

Nimi: Saga Nyrén
Vaalipiiri: Helsinki
Puolue: Piraattipuolue
Numero: 66

Vapaamuotoinen esittely: Piraatti, feministi ja aktivisti. Työskentelen teknisenä projektipäällikkönä IT-alalla ja opiskelen Informaatioverkostot-ohjelmassa Aalto-yliopistossa. Minulla on kaksi lasta, jotka ovat vauvoina kulkeneet mukana yliopistolla ja vähän vanhempina töissäkin. Yksinhuoltajana uran ja vanhemmuuden yhdistäminen ei aina ole helppoa, ja siksi yksi kolmesta pääteemastani on perustulo: Jokaisen starttiraha ja byrokratiavapaa tapa turvata perustarpeet ja silti mahdollistaa työssäkäynti. Perustulon lisäksi yhdenvertaisuus ja ilmastoasiat ovat lähellä sydäntä. Haluan, että Suomi ja maailma ovat entistä parempia paikkoja elää, entistä useammalle.

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Olen puhunut julkisuudessa 6+6+6 mallin puolesta. En pidä 9+9 malliakaan täysin poissuljettuna. Haluan säilyttää nykyisen hoitovapaamahdollisuuden ainakin siihen asti, että lapsi täyttää kaksi, sillä monet taaperot nukkuvat vielä huonosti ja perheillä tulee olla mahdollisuus selviytyä tästä ilman, että työpaikka lähtee alta. On myös tärkeää, että työnteon esteitä puretaan: Nykyään töitä saa tehdä sunnuntaisin menettämättä päivärahoja. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ohjata ihmisiä olemaan mahdollisimman passiivisia. Monelle tietotyötä tai asiantuntijatyötä tekevälle 2-3 tunnin työpätkä päivässä voisi piristää arkea ja pitää yllä ammattitaitoa. Nykytilassa se ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa.

 
BrandPhoto_JenniPajunen_PREMIUM_0014_crop_blue_web.jpg

Nimi: Jenni Pajunen
Vaalipiiri: Helsinki
Puolue: Kokoomus
Numero: 212 

Vapaamuotoinen esittely: Olen 38-vuotias kaupunginvaltuutettu, kauppatieteen ja EU-politiikan maisteri ja helsinkiläinen pienen lapsen äiti. Ennen äitiyslomaa työskentelin terveysteknologiajätti Planmecan ja Turun yliopiston koulutusvientiyrityksen toimitusjohtajana.

Lähdin maailmalle parikymppisenä idealistina ja palasin Suomeen kolmikymppisenä realistina. Halu muuttaa maailmaa paremmaksi ei ole kadonnut vuosien varrella mihinkään. Tästä syystä lähdin mukaan politiikkaan ja pyrin nyt eduskuntaan.

Olen työskennellyt Maailmanpankissa maailman valtioiden ja kaupunkien neuvonantajana. Sen vuoksi pääteemani vaaleissa ovat nykyajan suuret haasteet: eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos sekä kaupungistumisen mahdollisuudet Suomelle - Helsinki ensin.

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: MIBin tavoitteet ovat erityisen ajankohtaisia, koska teen vaalikampanjaa "work like a mom" - hengessä äitiyslomalla, 4kk vanhan vauvan äitinä. Pienten lasten vanhempiakin tarvitaan päätöksenteossa!

Haluan parantaa tasa-arvoa toteuttamalla kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen sekä uudistamalla varhaiskasvatusta ja työelämää. Lisäksi haluan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lisätä tietoa sukupuolivaikutuksista päätöksenteossa. Lue lisää https://jennipajunen.fi

 
noora-juvonen-bg.jpg

Nimi: Noora Juvonen
Vaalipiiri: Helsinki
Puolue: Keskusta
Numero: 250

Vapaamuotoinen esittely: Olen 33-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri ja kahden pienen lapsen äiti Helsingistä Lauttasaaresta. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan parantaa lasten, perheiden ja ikäihmisten arkea. Työskentelen myynti- ja markkinointipäällikkönä hyvinvointiteknologia-alan startupissa. Toteutetaan perhevapaauudistus perheitä kuunnellen ja lisätään tasa-arvoa pidentämällä isien ansiosidonnaista perhevapaata. Panostetaan varhaiskasvatukseen ja tuetaan köyhiä lapsiperheitä lakisääteisellä lisätuella. Lue lisää www.noorajuvonen.fi

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Kannatan tasa-arvoa ja joustavuutta luovaa perhevapaauudistusta. Minulle se tarkoittaa ennen kaikkea isien ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämistä ilman, että äitien kiintiötä pienennetään. Varhaiskasvatus on panostus tulevaisuuteen. Kannatan MiB:n esitystä, että lakiin kirjataan velvoittava määritelmä päiväkotipaikan saatavuudesta viiveettä ja kohtuullisen yhteyden päästä kotoa. Tämä voisi auttaa päiväkotipulaan suurimmissa kaupungeissa. Meidän pitää kitkeä pois raskauteen, perhevapaisiin ja perhetilanteeseen liittyvää syrjintää. Tähän tarvitsemme mukaan työnantajat ja ammattiliitot.

 

02 Uudenmaan vaalipiiri

 
Multala-Sari-07-puolivartalo-30cm.jpg

Nimi: Sari Multala
Vaalipiiri: Uusimaa
Puolue: Kokoomus
Numero: 157

Vapaamuotoinen esittely: Olen kansanedustaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vantaalta. Olen kahden pienen tytön äiti ja koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Eduskunnassa olen tällä kaudella työskennellyt sivistys- ja ympäristövaliokunnissa. Toimin myös valtion liikuntaneuvostossa sekä Olympiakomitean hallituksessa.

Minulle tärkeää on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Haluan perhevapaiden tasaisempaa jakamista ja saada ihmiset liikkeelle. Haluan, että pidämme huolta ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta, jotta myös tulevat sukupolvet voivat niistä nauttia.

Toimiva yhteiskunta huolehtii jokaisesta. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen edellyttää meiltä toimenpiteitä työllisyyden ja talouskasvun vahvistamiseksi. Minun Suomeni on kansainvälinen ja Eurooppa-myönteinen

 

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri

 
Tanja-0008-Web(1).jpg

Nimi: Tanja Parkko
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Puolue: Kokoomus
Numero 136

Vapaamuotoinen esittely: Olen raisiolainen 2 lapsen äiti, energiatekniikan DI ja työskentelen tällä hetkellä tiimipäällikkönä rakennusalan konsulttiyrityksessä. Haluan edistää tasa-arvoa niin lasten ja nuorten keskuudessa kuin äitien ja isien välillä. Perheiden hyvinvointia edistämällä voimme ennaltaehkäistä monia ongelmia jo hyvissä ajoin. Perhepolitiikan lisäksi energiapolitiikka on minulle tärkeää. Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet muuttavat energiatuotantoamme ja uusia ratkaisuja tarvitaan. Haluan toimia teknologiakehityksen puolestapuhujana ja edistäjänä. Meidän on hyödynnettävä laaja-alainen osaamisemme ja tehtävä tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Allekirjoitan kaikki MiBin hallitusohjelman tavoitteet. Perhevapaauudistus täytyy tehdä seuraavalla vaalikaudella. Työn ja perheen yhdistämisen tulee olla joustavampaa ja tasapuolisempaa niin vanhemmille kuin työnantajille. Mielestäni perhevapaiden tulisi tarjota mahdollisuudet vanhemmille vuorotella vapailla oloa ja työssäkäyntiä. Jotta vanhempien työssäkäynti on mahdollista, tulee varhaiskasvatuksen olla laadukasta. Vanhempien tulee voida luottaa täysin siihen, että lapsilla on asiat hyvin sillä välin, kun he itse ovat töissä. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan myös tasata perhetaustoista johtuvia eroja. Ylipäätänsä perheen ja työn pitäisi kulkea joustavammin käsikädessä.

 
Saarasofiasiren.jpg

Nimi: Saara-Sofia Sirén
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Puolue: Kokoomus
Numero: 139

Vapaamuotoinen esittely: Olen turkulainen kansanedustaja. Toimin myös Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtajana. Koulutukseltani olen KTM (ekonomi) ja FM (tulevaisuuden tutkimus). Perheeseeni kuuluu yrittäjäpuoliso ja lapset 5v. ja 1,5v. Ennen politiikkaa olen työskennellyt julkisella sektorilla ja erikokoisissa yrityksissä. Olen myös työllistänyt itseni yrittäjänä sekä toiminut useiden yhtiöiden hallituksissa. Minulla on lisäksi vahvaa taustaa järjestötyöstä. Kansanedustajana olen tehnyt töitä etenkin ympäristöteemojen, liikunnan ja kulttuurin, nuorisotyön, tasa-arvon, kestävän talouden sekä kehityspolitiikan parissa. Katso videoni: https://vimeo.com/326207186

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Teen päätöksiä tulevia sukupolvia ajatellen. Perhevapaauudistus on ensi kauden tärkeimpiä reformeja. Se tarvitaan niin tasa-arvon kuin työllisyyden edistämiseksi. On selvää, että uudistuksessa tulee korvamerkitä isompi osuus vapaista isille. Varhaiskasvatukseen satsaamisella ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä ja myöhempiä oppivaikutuksia, se on ehdottomasti investointi tulevaisuuteen. Valtion tulee tukea perheystävällistä politiikkaa työelämässä ja muutoinkin. Olen tällä kaudella edellyttänyt, että eduskunta näyttäisi esimerkkiä.

 

06 Hämeen vaalipiiri

 
Milla Bruneau.jpg

Nimi: Milla Bruneau
Vaalipiiri: Häme
Puolue: Kokoomus
Numero: 3

Vapaamuotoinen esittely: Olen lahtelainen 46-vuotias tv- ja elokuvatuottaja sekä kaupunkipoliitikko. Olen toiminut media-alalla yli 20 vuotta, ja 2000-luvun alusta lähtien johtajana niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa tuotantoyhtiöissä. Viimeiseksi toimin operatiivisena johtajana Pohjoismaiden suurimmassa itsenäisessä tuotantoyhtiössä Yellow Film & TV, jossa olen edelleen pienosakkaana ja hallituksen jäsenenä. Lahdessa olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Lahden kaupunginvaltuuston ensimmäinen naispuheenjohtaja. Perheeseeni kuuluu yhdysvaltalainen mies sekä kaksi teini-ikäistä tytärtä

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Suomeen tarvitaan rohkea ja tasa-arvoa edistävä perhevapaauudistus, joka kannustaa molempia vanhempia käymään luottavaisin mielin töissä. Uudistuksessa on myös otettava huomioon alati muuttuva käsitys perheestä. Suomessa on monenlaisia perheitä, joissa ns. vakiomallit eivät päde. Tämän vuoksi joustavuus on oltava uudistuksen keskiössä, jotta perheiden erilaiset tarpeet voidaan huomioida paremmin. Myös yrityksiä tulee kannustaa löytämään työn ja perhe-elämän yhdistämistä tukevia käytänteitä, jotta pienten lasten vanhemmat pääsevät esim. osa-aikatyön kautta kiinni työelämään mahdollisimman pian lasten synnyttyä. Pitkällä aikavälillä meidän tulee siirtyä osa-aikaiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen, jotta saamme mahdollisimman monen lapsen osaksi laadukasta varhaiskasvatusta. 

 

07 Pirkanmaan vaalipiiri

 
Sonja Koto.jpeg

Nimi: Sonja Koto
Vaalipiiri: Pirkanmaa
Puolue: Vihreät
Numero: 203

Vapaamuotoinen esittely: Olen 34-vuotias lääkäri ja kahden pienen lapsen äiti. Toimin kaupunginvaltuutettuna Kangasalla. Paljasjalkaisena tamperelaisena seuraan edelleen tiiviisti myös Tampereen tapahtumia. Vapaa-ajalla harrastan joukkueurheilua ja muuta liikuntaa. Olen myös kirjaston vakiasiakas. Laadukas ja toimiva terveydenhuolto on tärkeää. Sairauksien ennaltaehkäisyyn on panostettava. Rakennetaan yhteiskunta, missä jokaisella lapsella on lähtökohdista huolimatta mahdollisuus hyvään elämään. Tarvitsemme joustavan ja tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen. Toimia ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi tarvitaan pikaisesti. Lue lisää sonjakoto.fi

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Voin allekirjoittaa kaikki MiB:n hallitusohjelmatavoiteet ja monet niistä ovatkin keskeisiä vaaliteemojani. Eduskuntaan tarvitaan lisää ruuhkavuosien kokemusasiantuntijoita, kun näistä asioista päätetään.

 

08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 
Jenni Aikio.jpg

Nimi: Jenni Aikio
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi
Puolue: Vihreät
Numero: 20

Vapaamuotoinen esittely: Olen 33-vuotias Vihreä kaupunginvaltuutettu, viestintä- ja liikunta-alan yrittäjä sekä 2- ja 4-vuotiaiden lasten äiti. Sen lisäksi, että olen kaupunginvaltuutettu, olen myös Kouvolan Vihreiden puheenjohtaja, Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuutettu. Minulla on liikunnan ylempi korkeakoulututkinto Haaga-Helian liikunnan johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmasta. Pohjakoulutukseltani olen liikunnanohjaaja AMK, ja opinnoissani olen erikoistunut soveltavaan liikuntaan. Tänä keväänä olen ehdolla eduskuntaan ympäristön, lapsiperheiden ja yhdenvertaisen tulevaisuuden puolesta.

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Kaikki MiBin hallitusohjelmatavoitteet ovat kannatettavia. Perhevapaauudistuksessa peräänkuulutan erityisesti isille korvamerkittyjen vapaiden lisäämistä, sillä isät käyttävät pääsääntöisesti vain heille kiintiöidyn osuuden vapaista. MiBin tavoite perhevapaiden jakamisesta on kunnianhimoinen. Uskon, että perheiden kannattaa antaa valita osan perhevapaiden jakamisesta – näin ainakin alkuun. Ylipäänsä työn ja perheen yhdistämisen pitäisi olla nykyistä joustavampaa. Lisäksi koulutukseen on panostettava kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava, ja ryhmäkokoja on pienennettävä.

 

10 Vaasan vaalipiiri

 
Lotta Alhonnoro.jpg

Nimi: Lotta Alhonnoro
Vaalipiiri: Vaasa
Puolue: Vihreät
Numero: 61

Vapaamuotoinen esittely: Olen 34-vuotias vaasalainen kauppatieteilijä ja kaupunginvaltuutettu. Työskentelen Vaasan yliopistossa tutkijana ja viimeistelen väitöskirjaa ruokahävikistä. Perheeseeni kuuluu diplomi-insinööri puoliso, päiväkoti-ikäinen lapsi ja Dexter-koira. Olen Vaasan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja. Minulla on vahva koulutus- ja tutkimusosaaminen myös Tieteentekijöiden liitosta, missä toimin varapuheenjohtajana 2017-2018. Valtuustossa olen tehnyt töitä etenkin ilmaston, tasa-arvon, lasten ja nuorten, koulutuksen sekä kestävien talousratkaisuiden eteen.

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Nyt on vihdoin asetettava lapset politiikan keskiöön. Perhevapaauudistus on seuraavan hallituksen tärkeimpiä uudistuksia. Tarvitsemme tasa-arvoa edistävän ja joustavan mallin, jonka helpottaa perhevapaiden yhdistämistä työssäkäyntiin. Varhaiskasvatukseen pitää panostaa niin, että se on aidosti houkutteleva vaihtoehto pienten lasten vanhemmille. Samalla ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä ja tuetaan lasten oppimista. Tulevan hallituksen on arvioitava päätösten vaikutukset lapsiin ja tasa-arvoon sekä edistettävä perheiden hyvinvointia. Lue lisää: www.lottaalhonnoro.fi

 

12 Oulun vaalipiiri

 
IMG_0083.JPG

Nimi: Jaana Isohätälä
Vaalipiiri: Oulu
Puolue: Vihreät
Numero: 27

Vapaamuotoinen esittely: Olen 30-vuotias kaupunginvaltuutettu ja oppimisen tutkija Oulusta. Vaikutan päätöksentekoon kaupunginhallituksessa, Business Oulussa ja sukumme perheyrityksessä. Pienen lapsen äitinä haluan olla luomassa valoisaa tulevaisuutta. Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan edistää työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä, tukea koulutusta ja tiedettä sekä torjua ilmastonmuutosta.

Suhteesi MiBin hallitusohjelmatavoitteisiin: Kannatan lämpimästi MiBin tavoitteita. Miehillä ja naisilla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua työ- ja perhe-elämään. Perhevapaat täytyy uudistaa niin, että isille korvamerkitty osuus vapaista pitenee. Työnteon ja perhe-elämän yhdistämistä tulee helpottaa joustavilla perhe- ja hoitovapailla sekä laadukkaalla, luotettavalla varhaiskasvatuksella. Suomessa tarvitaan enemmän naisia yrittäjiksi, yritysten johtajiksi ja hallituksen jäseniksi. Hallitusohjelmaan täytyy kirjata kampanjat, joilla lisätään työelämän perheystävällisyyttä ja kannustetaan naisia vaikuttamaan elinkeinoelämään.

 

Tietosi tälle sivulle?


MiBin jäsen, oletko ehdokkaana eduskuntavaaleissa? Ilmoita ehdokkuudestasi! MiB tarjoaa maksutonta näkyvyyttä verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Keräämme parhaillaan listaa ehdokkaana olevista mibiläisistä. Mikäli haluat esittelysi sivulle, niin kokoa nämä tiedot yhteen:

- Nimi, vaalipiiri, puolue, oma numero
- Valokuva
- Korkeintaan 600 merkin vapaamuotoinen esittely itsestäsi ja vaaliteemoistasi.
- Korkeintaan 600 merkkiä suhteestasi MiBin kolmeen hallitusohjelmatavoitteeseen.

Voit lähettää nämä tiedot yhdistyksen viestintäkoordinaattorille sähköpostiosoitteeseen antti.kassi(at)mib.fi. Julkaisemme esittelyt saapumisjärjestyksessä.