Julkilausuma:
Perhevapaiden uudistamistyö on aloitettava heti

Perhevapaiden uudistamiseksi on viimeisen vuoden sisällä tuotu esille useita vaihtoehtoisia malleja. Yhteistä kaikille on vanhempainvapaiden osuuden lisääminen suhteessa kotihoidon tukeen, sekä isille tarkoitetun osuuden nostaminen. Lisäksi kaikissa esitetyissä malleissa on nykyistä enemmän joustoja, vastaten työ- ja perhe-elämän muuttuneita tarpeita.

Hallitus on toimikautensa puolivälissä ja ei ole mitään perusteita siirtää perhevapaiden uudistamista seuraavalle hallitukselle. Lisäksi pääministeri Sipilän hallitus on velvoitettu noudattamaan tekemäänsä hallitusohjelmaa, jonka mukaan “hallitus tulee arvioimaan kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta”. Perhevapaajärjestelmä on juuri tämänkaltainen.

Perheet tarvitsevat joustavia ratkaisuja, jotka samalla edistävät tasa-arvoa ja mahdollistavat työn ja perheen sujuvamman yhteensovittamisen. Myös naiset tarvitsevat perhevapaamallin, jossa perheen perustaminen ja pikkulapsiaika eivät tarkoita täydellistä poissaoloa työmarkkinoilta usean vuoden ajaksi vain siksi, että  järjestelmän jäykkyys samalla estää ja vähentää kannustimia osallistua työmarkkinoille missään määrin.

Uudistuksessa tulee huomioida ennen kaikkea myös lapsen etu. Tätä tukevat laadukkaat päivähoitopalvelut sekä työn ja perheen yhteensovittamisen tukena toimivat työelämän käytännöt. Kokonaisuuden hallinta on keskiössä. Pienten lasten päivähoidon resurssien päivittämistä ylöspäin ei tule jättää huomiotta, kuten ei myöskään panostamista yhä ponnekkaammin hallituksen lapsiperheitä koskevan kärkihankkeeseen kirjattuun tavoitteeseen perheystävällisten käytäntöjen tuomisesta työpaikoille.

MiB ry edellyttää, että hallituksen tulee nyt valmistautuessaan puolivälikautensa kehysriiheen ottaa perhevapaauudistus asialistalle. Uudistustyöhön on ryhdyttävä nyt. Vaihtoehtoisia ja myös kustannusneutraaleja malleja on tarjolla runsaasti.

Julkilausuma hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 28.3.2017.

Ota yhteyttä:
MiBin edunvalvonnan ohjelmapäällikkö Kristiina Paavola, paavola.kristiina(a)gmail.com ja 045 650 6936
edunvalvonta(a)mothersinbusiness.fi