Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelma 2019-2023

 

Mothers in Business MiB ry:n tavoitteena on yhteiskunta, jossa työ ja perhe kuuluvat samaan arkeen, ja jossa vanhemmilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja käyttää osaamistaan työelämässä. Näitä tavoitteita varten tarvitaan uudenlaista perhepolitiikkaa, laadukasta varhaiskasvatusta sekä työn ja perheen yhteensovittamista tukevia käytäntöjä.

 
 

Mothers in Business MiB ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019

Mothers in Business MiB ry vaatii seuraavalta hallitukselta rohkeita panostuksia yhteiskunnan perheystävällisyyteen. Yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet pohjautuvat vaikuttamisohjelmaan ja keskittyvät kolmeen teemaan: perhevapaauudistukseen, varhaiskasvatukseen ja työelämän perheystävällisyyteen.

Lue hallitusohjelmatavoitteemme kokonaisuudessaan.

 

Tavoite 1: Toteutetaan rohkea, tasa-arvoa ja joustavuutta luova perhevapaauudistus

Nykyinen perhevapaamalli ylläpitää työelämän ja hoivavastuun epätasa-arvoa. Naiset käyttävät yli 90 prosenttia vanhempainvapaista ja kotihoidontuesta. Perhevapaajärjestelmä on jäykkä, eikä tue riittävästi työn ja perheen joustavaa yhteensovittamista. Perhevaapaat ja työssäkäynti on asetettu vastakkain. Perhevapaiden tasaisempi jakaminen vanhempien välillä heijastuu pidemmällä aikavälillä asenteisiin hoivan työnjaosta ja lisää laajasti tasa-arvoa niin työelämässä kuin muutenkin.

Tavoitteemme

Lainsäädäntö

● Isille suunnattujen perhevapaiden määrää tulee lisätä. MiB ehdottaa aidosti tasa-arvoista 9+9-perhevapaamallia, jossa tuetut perhevapaat jakaantuvat tasan vanhempien kesken. Etuuksien taso pitää olla vanhempien välillä yhdenmukainen.

● Perhevapaajärjestelmän pitää mahdollistaa vapaiden joustavampi käyttö ja tukea työn ja perheen vaivattomampaa yhteensovittamista. Vapaita on oltava mahdollisuus käyttää pidemmällä aikavälillä, jaksoissa, osa-aikaisesti ja yksittäisinä päivinä.

Työehtosopimukset

● Työehtosopimuksissa tulee kiinnittää huomiota molempien sukupuolien tasa-arvoiseen kohteluun palkallisten perhevapaiden osalta.

 

Tavoite 2: Turvataan laadukkaat, perheiden saatavilla olevat lapsiperhepalvelut

Helposti saavutettavat, joustavat ja laadukkaat lapsiperhepalvelut tukevat perheiden hyvinvointia. Laadukas ja saatavilla oleva varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen ja edellytys vanhempien työssäkäynnille. Myös alakoululaisten perheille on turvattava riittävä määrä laadukasta toimintaa aamu- ja iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoihin.

Tavoitteemme

Kunnallinen taso

● Varhaiskasvatusryhmien on oltava nykyistä pienempiä ja pysyvämpiä.

● Henkilöstömitoitusta on kasvatettava ja osaavan henkilökunnan varmistamiseen on panostettava lisää.

● Varhaiskasvatuspaikan tulee olla perheen saatavilla viiveettä ja läheltä, kun sitä tarvitaan.

● Pienille koululaisille on turvattava riittävästi mielekästä aamu- ja iltapäivä- sekä loma-ajan toimintaa. Toiminnan saatavuutta on laajennettava paremmin perheiden tarpeita vastaavaksi.

● Perhepalveluiden saatavuutta on joustavoitettava.

Lainsäädäntö

● Varhaiskasvatuspaikan tulee sijaita kohtuullisen yhteyden päästä kotoa, ja sijaintivaatimus tulee määritellä varhaiskasvatuslaissa perusopetuslakia vastaavasti.

● Subjektiivinen, vanhempien työ- tai opiskelutilanteesta riippumaton varhaiskasvatusoikeus on palautettava.

● Ruotsin mallin mukaisen fritidshem-toiminnan edellytyksiä Suomessa on kartoitettava selvityksellä.

 

Tavoite 3: Kehitetään työelämän perheystävällisyyttä

Työn ja perheen sujuva yhteensovittaminen vaatii yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Yhteiskunnan tulee kannustaa työnantajia toteuttamaan työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöjä.

Tavoitteemme

Työelämä

● Työnantajien tietämystä perheystävällisistä käytännöistä on lisättävä, ja työpaikkoja kannustettava luomaan työn ja perheen yhteensovittamista tukevia malleja ja ohjeistuksia. Näitä ovat muun muassa työajan joustot, etätyöjärjestelyt ja perheystävällisempi johtamis- ja organisaatiokulttuuri.

● Raskauteen, perhevapaisiin ja perhetilanteeseen liittyvän syrjinnän lopettamiseen on etsittävä tehokkaampia keinoja.

 
 

Ota yhteyttä

Sanna Kranjc, MiBin hallituksen jäsen
sanna.kranjc(at)mib.fi ja 050 535 1988

Kristiina Paavola, edunvalvonnan ohjelmapäällikkö
paavola.kristiina(a)gmail.com ja 045 650 6936

vaikuttaminen(a)mothersinbusiness.fi