Förening för karriärinriktade mammor


 

Mothers in Business rf är en nationell förening som stöder högt utbildade och karriärinriktade mammor i samordnande av familj och arbete. Vi erbjuder möjligheter och redskap till utvecklande av eget kunnande samt i att bilda nätverk och främja karriären. Dessutom syftar vi på att förbättra mammornas ställning i arbetslivet och samhället. MiB vill delta i att utveckla samhället så att det finns likvärdiga möjligheter för förldrar att förverkliga sig i arbetslivet.

Föreningen som är grundad år 2015 har över 4000 medlemmar och är verksam i huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Kymmenedalen , Päijänne-Tavastland, Uleåborg, Rovaniemi och Vasa. Medlemmarna representerar olika brancher i samhället; allt från ekonomer till läkare, från humanister till jurister.

MiB organiserar diskussioner, företagsbesök, skolningar, verkstäder, mentorstöd och andra olika intressanta evenemang. Utgångspunkten är att det är möjligt att delta i alla evenemang tillsammans med barn. Dessutom har MiB funktioner online; kamratnätverk och diskussionsgrupper. Det som möjliggör föreningens verksamhet är de 300 aktivmedlemmar samt fyra anställda på kontoret i Tammerfors.

MiB fungerar mestadels på finska men kontakta din lokalavdelning för att få information om svenska evenemang.

 

Bli medlem (endast på finska)