MIB 2019: VAHVA VERKOSTO JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA

Alkuun täytyy todeta, että tänä vuonna MiB on kasvanut huimasti – 1500 uutta jäsentä! Tästä on hyvä jatkaa ensi vuonna ja kehittää MiBin toimintaa uutta jäsenmäärää vastaavasti. Pyrimme jatkuvasti viemään toimintaamme eteenpäin MiBin koko ja jäsenistön toiveet huomioiden. Vuodelle 2019 on suunnitteilla kaikkea mielenkiintoista toimintaa, verkostoitumista ja vierailuja vetovoimaisiin yrityksiin yhteiskunnallista vaikuttamista unohtamatta.


VERKOSTOITUMINEN JA VERTAISTUKI

MiBin tärkein tehtävä tulee olemaan myös ensi vuonna verkostoituminen ja vertaistuki. Tarjoamme positiivisen, kannustavan, inspiroivan moniammatillisen samanhenkisten äitien vertaistukiverkoston jäsenillemme. Järjestämme säännöllisesti kaikilla toimintapaikkakunnillamme verkostoitumisaiheisia tapahtumia, vertaistapaamisia ja tapahtumissa tuetaan tutustumismahdollisuuksia. Haluamme kannustaa jäseniämme kokemusten vaihtoon ja verkostoitumiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vinkkien ja mentoroinnin saaminen verkostosta tukee myös työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Mingle-vertaistapaamiset ovat myös vuonna 2019 säännöllinen osa toimintaa. MiB Lab toiminnan alaisuudessa järjestetään MiBin Rohkeasti ruotsiksi – koulukielestä käyttökieleksi perhevapailla -hanke. Hankkeessa jäsenistö pääsee harjaannuttamaan työelämälähtöistä ruotsinkielen osaamistaan Mingle- ja yritysvierailutoiminnan muodossa pääkaupunkiseudulla.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

MiB edistää jatkossakin äitien asemaa ja perhemyönteisyyttä työelämässä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Ensi vuonna järjestetään eduskuntavaalit. MiB tulee olemaan näkyvä ja aktiivinen taho vaalien alla esittämällä rohkeaa perhevapaauudistustaan, joka näkyy hallitusohjelmassa. MiB esittää 9+9-mallia, jossa perhevapaat jaettaisiin aidosti tasa-arvoisesti yhdeksän kuukautta äidille ja yhdeksän kuukautta isälle. Tämän lisäksi kehitämme edelleen tärkeitä sidosryhmäsuhteitamme muun muassa osallistumalla vaikuttamiseen, tapahtumiin sekä järjestämällä yhteistä toimintaa tärkeiden yhteistyökumppaniemme kanssa. Käymme yhä aktiivisempaa dialogia keskusjärjestöjen ja työmarkkinatoimijoiden kanssa.

TAPAHTUMATOIMINTA

MiBin paikallisjaostot järjestävät tulevanakin vuonna lukuisia koulutuksia, työpajoja, luentoja ja yritysvierailuja. Tapahtumatoiminnan tarkoituksena on ennen kaikkea jäsenistön työelämätaitojen ja osaamisen kehittäminen, jäsenien hyvinvoinnin ja verkostojen vahvistaminen sekä tukeminen työn ja perheen yhteensovittamisessa. Vuonna 2019 MiB toteuttaa vapaaehtoisvoimin kaksi valtakunnallista teemakuukautta: työelämän tasa-arvo ja perheystävällinen työelämä, joista tiedotetaan tarkemmin lähempänä. Tapahtumien joukossa nähdään jatkossakin webinaareja ja livestriimauksia.

Stay tuned!

Tehdään yhdessä ensi vuodesta entistäkin parempi!

Teksti: Olessia Manner, MiBin markkinointi- ja viestintätiimin sisällöntuottaja sekä Fennovoima Oy:n lakimies

Kuva: Mothers in Business MiB ry