Ura ja perhe mahtuvat samaan arkeen

priscilla-du-preez-234148-unsplash-1024x683.jpg

Nimimerkki “Uraäiti vai äitiura” tuo Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa (11.7.2018) esiin uran ja perheen yhteensovittamisen kipukohtia. Mielipidekirjoitus nostaa hyvin esiin kolme keskeistä ongelmaa: 1) suomalaisen perhevapaajärjestelmän joustamattomuuden, 2) perhevapaiden epätasaisen jakautumisen miesten ja naisten välillä sekä 3) huolen päivähoidon laadusta.

Suomalaisessa yhteiskunnassa jokaisella tulee olla oikeus sekä rikkaaseen perhe-elämään että mielekkääseen uraan niin halutessaan. Ura ja perhe eivät ole toisiaan poissulkevia asioita, vaan niiden yhdistämiseen on olemassa monia keinoja. “Uraäiti vai äitiura” -nimimerkin esiin nostama ongelma osittaisen hoitovapaan ulottamisesta vain vanhoille työntekijöille on osoitus yhdestä monista epäkohdista lainsäädännössämme. Tämä epäkohta olisi korjattavissa yksittäisellä lainsäädäntömuutoksella. Muutoksen tekeminen työsopimuslakiin lähettäisi selvän viestin siitä, että äitienkin työurat ovat arvokkaita.

Mothers in Business MiB ry tarjoaa urasuuntautuneille äideille tukea työn ja perheen yhteensovittamiseen. MiB esittää ongelmiin kolme ratkaisua. 1) Perhevapaajärjestelmä on pikimmiten uudistettava, ja järjestelmää on joustavoitettava siten, että perhevapaita ja työntekoa on mahdollista sujuvasti yhteensovittaa. 2) Perhevapaajärjestelmää tulee kehittää suuntaan, jossa isille kiintiöityjen vapaiden määrää nostetaan. MiB ry kannattaa mallia, jossa molemmille vanhemmille varataan oma, 9 kuukauden mittainen vapaa. 3) Päivähoidon laatuun on panostettava kiinnittämällä huomiota ryhmäkokoihin, hoitajamitoituksiin sekä henkilökunnan palkkatasoon.

Sen sijaan, että perheet joutuvat miettimään koti- ja uravanhemmuuden välillä, on aktiivisesti rakennettava yhteiskuntaa, jossa on mahdollista saada molemmat. Myös työpaikoille perheystävällisyys on kilpailuvaltti, johon panostamalla on mahdollista sitouttaa parhaat osaajat.

Susanna Mikkonen
Mirva Niskasaari
Mothers in Business MiB ry hallitus

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalle 14.7.2018