800 uraäitiä vastasi: Perheystävällisyys tehokas keino sitouttaa työpaikkaan

Työpaikan perheystävällisyys on urahenkisille äideille tärkeä kriteeri niin uuden työpaikan valinnassa kuin nykyiseen sitoutumisessa, selviää Mothers in Businessin (MiB) tuoreesta kyselystä, johon vastasi lähes 800 järjestön jäsentä. Perheystävällisen työpaikan tärkeimpinä ominaisuuksina uraäidit pitävät joustavia työaikoja ja lomakäytäntöjä, etätyömahdollisuutta sekä esihenkilön ja muun työyhteisön myönteistä suhtautumista perheen ja työn yhteensovittamiseen.

“Jäsentemme mukaan panostukset työn ja perheen tasapainon tukemiseen kannattavat niin nykyisten osaajien sitouttamisessa kuin uusien houkuttelussa. Kyselyn vastaajista 90 prosenttia pitää perheystävällisyyttä tärkeänä tai erittäin tärkeänä nykyiseen työpaikkaan sitoutumisen kannalta ja 91 prosenttia uuteen työpaikkaan hakeutumisen osalta”, Mothers in Businessin vaikuttamisvastaava Sanna Kranjc kertoo.

Ominaisuuksia, joita yli 90 prosenttia vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, olivat joustavat työajat, etätyömahdollisuus, joustavuus lomakäytönnöissä, urakehityksen tukeminen kaikissa perhetilanteissa sekä oman esihenkilön ja muun työyhteisön myönteinen suhtautuminen työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Järjestö muistuttaa, että kaikille työpaikoille on mahdollista kehittää yhdessä perheystävällisiä käytäntöjä, vaikka yleistyneet etätyö ja joustavat työajat eivät olisikaan mahdollisia. 

“Monet perheystävällisen työpaikan ominaisuuksista liittyvät kulttuuriin ja johtamiseen. Kannustamme työnantajia kehittämään työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevia malleja yhdessä työntekijöiden kanssa. Perheystävällisten käytänteiden pohtiminen ja kirjaaminen osaksi tasa-arvosuunnitelmaa tulisi yleistyä itsestäänselvyydeksi“, Kranjc toivoo.

Sanna Kranjc ja Susanna Mikkonen / Kuva: Suvi Kivimaa, Studio Torkkeli

Sanna Kranjc ja Susanna Mikkonen / Kuva: Suvi Kivimaa, Studio Torkkeli

Perheystävällisyyteen panostaminen kannattaa

Vähintään perusasiat ovat jo valtaosalla työnantajista hallussa, sillä kyselyn vastaajat ovat keskimäärin melko tyytyväisiä nykyisen työpaikkansa työn ja muun elämän yhteensovittamista tukeviin käytänteisiin. Nykyiset työpaikat saavat perheystävällisyydestään vastaajilta keskimääräiseksi kouluarvosanaksi 8+ (8,23). 

Mothers in Businessin varapuheenjohtaja Susanna Mikkonen on iloinen, että työpaikan perheystävällisyydestä puhutaan yhä enemmän, ja se tunnistetaan paremmin valttina niin nykyisten osaajien sitouttamisessa kuin uusien rekrytoinnissa.

“Koska perusasiat ovat jo valtaosalla työnantajista hallussa, erottuvat edukseen ne organisaatiot, joissa aktiivisesti kehitetään entistä parempia tapoja huomioida työntekijän yksilöllinen tilanne. Kyse on ennen kaikkea joustavasta ja empaattisesta suhtautumisesta elämän eri tilanteisiin.”

Järjestön kyselyn mukaan perheystävällisyyden laiminlyöminen saattaa johtaa työntekijöiden hakeutumiseen muualle. Kyselyyn vastanneista äideistä jopa yli kolmannes on harkinnut työpaikan vaihtoa työn ja perheen yhteensovittamisen haasteiden takia, ja lisäksi kaikista vastaajista 14 prosenttia kertoo jo joskus toteuttaneensa vaihdon tästä syystä.

“Työn arvostus vapaa-ajan kustannuksella on vähenemässä, ja ihmiset haluavat yhä joustavammin sovittaa yhteen työntekoa ja yksilöllisiä elämäntilanteitaan. Viisas työnantaja mahdollistaa tämän ja saa vastalahjaksi sitoutuneen ja hyvinvoivan työntekijän”, Mikkonen kannustaa.

Lisätietoja:

Yhteenveto kyselyn tuloksista