Edunvalvonnassa puhalletaan yhteen hiileen rakkaudesta uraan ja perheeseen

Aloitin MiB ry:n edunvalvontavastaavan hommissa tämän vuoden alussa uutena hallituslaisena. Päätös hallituspaikan hakemisesta syntyi nopeasti. Mibin toiminta oli tempaissut minut vauhdilla mukaansa syksyllä 2016 ja kiinnostukseni yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen innosti tehtävään. Myös aloitusajankohta oli mielenkiintoinen, sillä siihen yhdistyi ensimmäisen edunvalvontaohjelmamme ”Uran ja perheen puolesta 2017-2019” -voimaantulo.

Alkuvuosi on osoittanut, että tehtävä on hyvin monipuolinen ja olen jo lyhyessä ajassa oppinut valtavasti sekä järjestöasioista että varsinaisesta edunvalvonnan substanssista. Nyt maaliskuussa vietämme edunvalvonnan teemakuuta ja ensimmäisiä tehtäviäni olikin koordinoida ja ideoida teemakuun toteuttamista yhdessä paikallisjaostojen kanssa. Olen myös osallistunut useampiin julkisiin tilaisuuksiin, jotka ovat osaltaan osoittaneet, miten ajankohtainen ohjelmamme onkaan.

Helmikuun alussa Lastensuojelun Keskusliiton alla toimiva OMEP-toimikunta järjesti yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa seminaarin varhaiskasvatuksen tulevaisuudennäkymistä. Jo seminaarin alkupuolella professori Maarit Alasuutarin esittelemät CHILDCARE-tutkimushankkeen ensimmäiset tulokset tarjosivat hyvän muistutuksen siitä, miten monella eri tapaa varhaiskasvatus voidaan nähdä. Toiset kunnista tarkastelivat varhaiskasvatusta ensisijaisesti säästämisen ja toiset sijoittamisen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen merkitystä arvioitaessa taas toiset kunnista pitivät sitä osana lasten koulutuspolkua ja toiset osana työ- ja perhepolitiikka.

Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavina tekijöinä tilaisuudessa nähtiin mm. ryhmäkoot, lastentarhanopettajien määrä, varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta, sijaisjärjestelyt, taloudelliset resurssit sekä eheät hoitopäivät, joiden aikana lapset olisivat samaan aikaan paikalla. Taloudellisesti vaikeina aikoina hyvä johtaminen nähtiin yhtenä tekijänä, jolla laatuun voidaan vaikuttaa.

Kinastelu siitä, onko päivähoidossa kyse ensisijaisesti palvelusta lapselle vai vanhemmille ei tietenkään hyödytä. Mibin edunvalvontaohjelma yhdistääkin osuvasti sekä lapsinäkökulman että palvelun luonteen työssäkäynnin mahdollistajana. Kuntavaalien alla näistä asioista kannattaa pitää ääntä. Näkemystämme tarvitaan ja yhdessä voimme vaikuttaa tehokkaimin.

Hanne Hirvonen, hallituksen edunvalvontavastaava

edunvalvonta(at)mib.fi