Energisoivan verkoston salainen kaava

Lokakuun 8. päivän iltana viime vuonna ajoin kotiin Mothers in Business MiB ry:n tilaisuudesta. MiBillä oli meneillään valtakunnallinen verkostoitumisen teemakuukausi ja olimme ideoineet Tampereelle verkostoitumistyöpajan. Twiittasin illalla opit listaukseksi:

118-MiB-210117-Hanna.jpg

Set your target. Be authentic you. Be open. Listen and search for potential. Smile. #networking #training by M. Kausto-Turner @MiB_ry

Aloitin MiB Tampereen paikallisvastaavana viime vuoden huhtikuussa, kun kuopukseni oli kuukauden ikäinen. MiBin toiminta oli minulle tuolloin jo entuudestaan tuttua, olin mukana perustamassa yhdistyksen Tampereen toimintaa keväällä 2015. Nopeasti laajentuneen MiBin toiminnan ytimessä ovat jäsenille järjestettävät kehittävät tilaisuudet ja kaikille samanhenkisille tarkoitettu vertaistukitoiminta kasvokkain ja netissä.

Yhdistyksemme, verkostomme, tai voisiko jopa sanoa heimomme, toiminnassa yksi kiehtovimmista tekijöistä on kaikessa sen tekemisessä huokuva positiivinen energia. Toiminnassa on alusta asti ollut tosi vahva yhdessä tekemisen henki. Yhtenä draivin nostattajana on varmasti MiBin teemojen ajankohtaisuus ja tarve edesauttaa perheen ja työn yhdistämisen moderneja keinoja. Yleisemmin mietittynä, verkostomme ja yhdistyksemme energia voi syntyä myös tarpeesta löytää omanlaisiamme yhteisöjä yksilökeskeisessä yhteiskunnassa. MiB ei ole yksin. Suomessa toimii 100 000 rekisteröitynyttä yhdistystä – mikä potentiaali ihmisten yhdistämiselle, verkostoille ja yksinäisyyden vähentämiselle! Yhdistystoiminnalla on usein kuitenkin helposti kuivakalta kalskahtava kaiku.

Lokakuisen verkostoitumiskoulutuksen opit jäivät pyörimään mieleeni. Tuo viiden kohdan muistilista tuntui sopivan paitsi verkostoitumiseen, myös asiakaskokemuksen luomiseen ja yhdistystoiminnan kehittämiseen. Oman kokemukseni perusteella juuri kyseiset teemat ovat vaikuttamassa myös MiBin hyvään draiviin. Kuinka sitten mikä tahansa yhdistys pystyisi heimoutumaan energiseksi verkostoksi tuon kaavan mukaisesti?

1 Aseta tavoite

Mikä on toimintanne ydin, mikä tekee toiminnastanne uniikkia? Entä unelmanne, kuinka sinne päästään? Onko teemoissanne jotain kulttuurisesti tai yhteiskunnallisesti ajankohtaista? Asettakaa tavoitteita ja miettikää, miten toiminta ja ihmisten kohtaamiset tukevat tätä unelmaa.

2 Ole oma itsesi

MiBin toiminnassa yksi hienoimmista asioista on ollut hypätä mukaan monialaiseen verkostoon. Ydinteemamme #sekäperheettätyö kokoaa yhteen erilaisia äitejä, joita yhdistävät samanlainen elämäntilanne ja yhteiset kiinnostuksen kohteet. Yhdistystoiminnan tulisi tukea sitä, että verkoston jäsenet uskaltavat olla juuri sellaisia kuin ovat. Uskalla törmäytyä ja törmäyttää! Olemalla oma itsesi opit, ja samalla opetat muita näkemään asiat mahdollisesti toisin.

3 Ole avoin

Olemme kaikki ihmisiä – empatia, rohkeus ja avoimuus rakentavat aitoa vertaistukea. Verkoston tasolla tavoitteet, ohjeet ja toiminta kannattaa pitää jäsenille avoimena. Viestikää verkostonne tavoitteista ja unelmista myös ulospäin, näyttäkää mikä teille on tärkeää, osallistukaa keskusteluun.

4 Kuuntele ja etsi mahdollisuuksia

Pirskahteleva innostus ja yhdessä tekeminen. Tämä on itselleni MiBin toiminnassa kaikkein läheisintä. MiB tarjoaa jäsenilleen monia mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Usein yhden aktiivin idea lähtee nopeasti jalostumaan, kun koko porukka alkaa kehittää alkuperäistä ajatusta isommaksi. Mahdollisiin esteisiin keskittymisen sijaan siis kuunnelkaa, ja etsikää mahdollisuuksia! Tämä toki johtaa positiiviseen ongelmaan ja riskitilanteeseen: meillä MiBissä on monesti käynyt niin, että isot ideat ovatkin yhtäkkiä muuttuneet todeksi – upeiksi tilaisuuksiksi, projekteiksi, teemakuukausiksi, verkoston toimintaa kehittäviksi hyvän mielen kampanjoiksi.

5 Hymyile

Viimeisenä ohjeena: verkostoa vie eteenpäin positiivisuus ja ratkaisujen etsiminen. MiBissä tämä on esimerkiksi kirjattu toiminnan perusperiaatteisiin. Suositeltavaa muillekin!

Tieni Tampereen paikallisvastaavana päättyi huhtikuussa. On ollut mahtava päästä kehittämään ja vaikuttamaan aitiopaikalta MiBin toiseksi suurimman paikallisjaoston toimintaan. Tutustumaan upeisiin MiB-kollegoihin. Vetämään onnistuneesti työpajaa aktiivitapaamisessa, joissa 15 äidin lisäksi hyöri sama määrä vauvoja ja taaperoita desibelit katossa. Yhtäkkiä huomata järjestävänsä tilaisuutta inspiroivan barcelonalaisen organisaatiopsykologian tohtorin kanssa. Näin esimerkkeinä. Tampereella toimintaamme pyörittää 30 aktiivinaisen joukko täynnä ideamoottoreita. Pelkästään vuoden 2016 aikana järjestimme 40 paikallista tilaisuutta jäsenillemme. Samalla paikallisjaostomme jäsenmäärä tuplaantui yli 400 jäseneen. Luovun paikallisvastaavan roolista haikein mutta onnellisin mielin ja toivotan mitä parhainta draivia seuraajilleni. Kiitos!

Hanna Kosunen

Markkinoija ammatiltaan, DI koulutukseltaan, humanisti sydämeltään.

www.twitter.com/hannakosunen

www.linkedin.com/in/hannakosunen