Aktiivikyselyn helmiä: Parasta MiB-aktiivitoiminnassa? Ihmiset tietenkin!

Mitä miettii MiB-aktiivi toiminnassa mukana olemisesta? Entä mikä vetää aktiivityöhön mukaan äidit, joilla muutenkin on useampi lusikka sopassa ja rauta tulessa? Me kysyimme tätä heiltä itseltään. Huhtikuussa 2018 suoritettiin jälleen yksi MiB-aktiivikysely, johon vastasi 56 % kaikista lähes 300 MiB-aktiivista.

“Upeat ihmiset, uuden oppiminen, saa hyödyntää ammatillista osaamistaan, saa kiinnostavaa tekemistä päiviin.”

Valtaosa aktiiveista on mukana paikallistoiminnassa, eli järjestää tapahtumia MiBiin kuuluvien iloksi ja hyödyksi. Kolmasosa aktiiveista on mukana valtakunnallisella tasolla. Mukaan toimintaan tullaan yleensä joko sosiaalisen median tai ystävän innoittamana.

MiB-kuva-2018.jpg

MiBistä haetaan lähinnä verkostoitumismahdollisuuksia ja uusia tuttavuuksia, mutta moni lähtee mukaan toimintaan myös voidakseen kehittää itseään ja omaa osaamistaan.

“Ihanat naiset! Oman osaamisen kehittäminen ja ideoiden toteuttaminen. Verkoston kasvattaminen.”

Muita syitä aktiivitoimintaan liittymiseen löytyy muun muassa halusta päästä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja tasa-arvotyöhön.

“Upea porukka, olla osa jotain isompaa ja edistää niin paikallistason toimintaa kuin vähintään välillisesti yhteiskunnallisiakin asioita.”

Viime vuoteen verrattuna työssäkäyvien mibiläisten määrä on noussut jonkin verran. Kuluvan vuoden kyselyn mukaan 35 % aktiiveista on perhevapaalla, viime vuonna vastaava luku oli 48 %. Noin puolet työskentelee joko koko- tai osa-aikaisesti.

Keskeisiä lukuja:

82 % pitää toimintaa antoisana tai erittäin antoisana
59 % aktiiveista osallistuu toimintaan päivittäin tai viikottain
49 % aktiiveista on ollut mukana toiminnassa yli vuoden
6 % on ollut mukana yli kaksi vuotta

Aktiivi voi toteuttaa haaveitaan

MiB-aktiivi voi olla mukana paikallisjaostossa tai valtakunnallisessa tiimissä, jolla on oma vastuualueensa toiminnassa.

Aktiivitoiminnassa mukana oleva mibiläinen voi päästä toteuttamaan ei vain muiden toiveita, vaan myös omia haaveitaan. Esimerkiksi paikallisaktiivina pääsee vaikuttamaan siihen, millaisia tapahtumia MiB järjestää. Tapahtumia järjestävänä aktiivina voi järjestää sellaisia tilaisuuksia, jotka kiinnostavat itseä sekä mahdollisesti myös monia muita.

“Parasta on mukavien, aikaansaavien ja ammattitaitoisten naisten kanssa yhdessä tekeminen, sparrailu ja elämän tilanteen jakaminen. Mahtavaa on myös se, että jos haluaa itse oppia jostakin aiheesta tai kuulla jotakuta puhujaa, voi järjestää tapahtuman aiheesta tai pyytää kyseistä henkilöä esiintyjäksi.”

MiBin toiminta on siis hyvin pitkälti aktiiviensa näköistä. Jokainen meistä tuo pienen palan itseään toimintaan omien kiinnostuksen kohteiden, oppimishalun ja innon kautta.

Aktiivitoiminta kehittyy kyselyiden avulla

Aktiivitoiminnassa on paljon hyvää, mutta totta kai kehittämiskohteitakin löytyy. MiB-aktiiveille tyypillisesti kehitysehdotuksia tuli kyselyn yhteydessä runsaasti. Yksi keskeinen näistä toiminnan kehittämisen paikoista on tiedon siirtäminen vanhoilta uusille aktiiveille.

Kuten kaikissa organisaatiossa hiljaisen tiedon katoaminen aktiiviuransa lopettavien myötä pitäisi pystyä ehkäisemään. Se onnistuu vain hyvän perehdytyksen avulla ja tähän MiB-aktiivit pyrkivät nyt panostamaan.

Hiljaisen tiedon säilyttäminen ja onnistunut perehdytys pitävät myös yllä aktiiveja yhdistävää hyvää ja innostavaa ilmapiiriä ja hitsaa tiimit ja verkostot yhteen. Uusi aktiivi ei jää tyhjän päälle, vaan hän saa kaiken tarvittavan avun, jotta toiminta tuntuu mielekkäältä ja yhteisölliseltä.

Kiinnostaako sinua liittyä mukaan ja aloittaa ura MiB-aktiivina? Ole rohkea ja aktivoidu!

Teksti: Laura Kyllönen, tuore aktiivi ja Mibin viestintä- ja markkinointitiimissä sisältötiimin vetäjä, työskentelee rahoitusalalla sisällöntuottajana.

Sitaatit ovat aktiivikyselyn avoimista vastauksista poimittuja helmiä.