Tavoite ei ole pelkkä määränpää – se on myös matka

Jokaisella meistä on unelmia ja halu saavuttaa erilaisia asioita elämässä, olipa se sitten tasapainoinen arki, jossa myös itselle jäisi aikaa, unelma uudesta urasta tai mitä tahansa muuta. Joskus unelmoiminen on kuitenkin vaikeaa, koska et edes itse tiedä, minkä tarkalleen ottaen haluaisit olevan toisin tai minne oikeastaan olet menossa. Tavoite ei ole kirkkaana ja selkeänä mielessäsi vaan otat askelia kohti ”jotain tuon tyylistä” tai ”mitä tahansa sellaista”. Joskus sen sijaan, että menisimme jotain kohti, motivaationamme onkin siirtyä nykyisestä tilanteesta poispäin eli kohti ”jotain, mikä ei ole ainakaan tätä”. Mitä tahansa haluatkin elämässäsi saavuttaa, on sinun aivan ensimmäiseksi pysähdyttävä määrittelemään tavoitteesi konkreettisesti.

Liike-elämässä tavoitteenasetannan varmasti tunnetuin ja käytetyin työkalu on ns. SMART-menetelmä. Työkalu on peräisin jo vuodelta 1981, jolloin George T. Doran käytti sanaa ensimmäisen kerran Management Reviewssa julkaistussa tutkimuksessaan There's a S. M. A. R. T. way to write management's goals and objectives. Doran tarkasteli SMARTia nimenomaan johtamisen työkaluna liikkeenjohdon kontekstissa. Vaikka menetelmää on käytetty eniten tehdessä liiketoimintasuunnitelmia ja asetettaessa liiketoiminnalle sekä liiketoimintayksiköille tavoitteita, työkalua voi soveltaa myös henkilökohtaiseen tavoiteasetantaan. Puhutaanhan itsensäkin johtamisesta nykyään yhä enemmän – miksi emme siis soveltaisi hyväksi todettuja johtamisen menetelmiä myös itseemme?

Sanan SMART jokainen kirjain kuvaa hyvän tavoitteen erilaisia elementtejä. S = Specific = tarkka tai määrämuotoinen viittaa tavoitteen selkeyteen ja konkreettisuuteen. Mitä epämääräisempi tai abstraktimpi tavoite on, sitä huonommin määritelty se on. Mieti konkreettisesti, mitä tasapainoisempi arki sinulle tarkoittaa. Minkälaista tekemistä se on? Miltä se tuntuu? Jos haaveilet uramuutoksesta tai uudesta työstä, mieti tehtävätasolla, mitä uusi työsi tulisi pitämään sisällään, mihin käyttäisit työpäivistäsi suurimman osan ajasta ja minkälaisessa ympäristössä työtäsi tekisit. Tavoite kannattaa määritellä positiivisesti eli tilana, jota kohti haluat, sen sijaan, että tavoitteenasetannan lähtökohtana on tila, josta haluat pois.

M = Measurable = mitattavissa oleva tarkoittaa sitä, että tavoitteesi on oltava mitattavissa siinä määrin, että voit todeta, ovatko toimenpiteesi vieneet sinua oikeaan suuntaan vai oletko kenties jo saavuttanut tavoitteesi. Miten sitten mitata tasapainoista arkea tai unelmatyön löytämistä? Vastaus löytyy tietenkin edellisestä kohdasta. Jos olet määritellyt tavoitteesi tarpeeksi tarkasti ja määrämuotoiseksi, ei tavoitteen saavuttamisen mittaaminen olekaan enää vaikeaa. Jos tasapainoisempi arki tai unelmatyösi on sinulle tunnetila, ei tavoitteesi ole tarpeeksi selkeä ja konkreettinen, jotta se ohjaisi toimintaasi johdonmukaisesti oikeaan suuntaan. Minkälaiset konkreettiset asiat tuottavat sinulle sen tunnetilan ja miten niitä voisi mitata?

A = Attainable = saavutettavissa oleva merkitsee sitä, että vaikka sinun täytyy uskaltaa unelmoida ja olla rohkea, pitää tavoitteen kuitenkin aina olla saavutettavissa oleva eli ylipäänsä mahdollinen. Älä kuitenkaan anna ympäristösi sanella sinulle, mikä sinulle on mahdollista ja mikä ei. Älä lukkiudu myöskään omiin ennakkoluuloihisi. Jos pystyt määrittelemään kohdan S ja M, ei sinun tarvitse olla huolissasi siitä, onko tavoitteesi mahdollinen vai ei – on se.  Tässä kohtaa sinun on kuitenkin arvioitava omia resurssejasi. Tavoitteeni vaati minua tekemään tämän ja tuon asian, onko minulla siihen resursseja? Jos ei, kannattaa sinun miettiä, kuka voisi sinua auttaa. Älä kainostele avun pyytämistä, sillä kukaan meistä ei ole koskaan päässyt tavoitteeseensa täysin yksin.

R = Relevant = oleellinen viittaa siihen, että tavoitteesi on oltava sinulle merkityksellisiä ja tärkeitä. Eivät sellaisia, jotka joku muu on sinulle sanellut tai jota et itsekään pidä kovin merkityksellisenä. Mikä merkitys sillä on sinulle, että saisit arjestasi tasapainoisempaa tai että pääsisit unelmatyöhösi? Yhtäkkiä melko helpolta vaikuttava tavoitteenasetannan kohta onkin vähän vaikeampi määritellä ja saa monet pohtimaan omaa elämäänsä, arvojaan ja valintojaan hyvinkin syvällisesti. Tavoitteesi oleellisuudella onkin suora kytkös siihen, kuka sinä pohjimmiltasi olet tai miten sinä itse itsesi näet.

Viimeinen kirjain T = Timely = aikaan sidottu tarkoittaa sitä, että tavoite tulee olla aikataulutettu. Kyse ei ole pelkästään siitä, milloin parhaan arviosi mukaan olet tavoitteessasi vaan myös siitä, milloin teet ne asiat, jotka vievät sinua kohti tavoitettasi ja mitä nuo asiat ovat. Toisin sanoen; tee itsellesi toimintasuunnitelma. Konkreettisimmatkaan tavoitteet eivät ikinä toteudu, jos sinulla ei ole toimintasuunnitelmaa, joka vastaisi kysymyksiin, miten aion tämän saavuttaa ja milloin aion tehdä nämä asiat. Tavoitteen saavuttaminen on lisäksi usein enemmänkin maraton kuin pikajuoksu, ja siksi sinun tulisi huolehtia toimintasuunnitelmassasi siitä, että matkan varrella on tarpeeksi monta ”tankkauspistettä”. Esimerkiksi uramuutos voi olla niin laaja tavoite, että on tarpeen purkaa tavoite pienempiin osiin ja asettaa itselleen välitavoitteita.  

Tavoitteen asettaminen on joskus jopa työläämpää kuin itse sen saavuttaminen, ja monesti tämän erittäin tärkeän vaiheen ohi kiirehditään aivan liian nopeasti. Juokseminen kohti tavoitetta silloin, kun et ole tehnyt kunnollista pohdintaa siitä, miksi olet ylipäänsä edes alkanut juosta, johtaa usein kuitenkin pettymykseen. Tavoitteeseen pääseminen ei olekaan osoittautunut sellaiseksi palkinnoksi kuin sen piti tai koko tavoitteeseen jäi pääsemättä. Minne ikinä oletkin siis juoksemassa, pysähdy ja varmista, että sinulla on oikea suunta, ja muista, että tavoite ei ole itseisarvo, sillä myös matkasta tavoitteeseen pitäisi pystyä nauttimaan.

Kirjoittaja: Johanna Lintunen on MiBin Helsingin aktiivi ja pääkaupunkiseudun vuoden 2019 mentorointiohjelman projektivastaava. Kotijoukoissa häntä kannustaa puoliso ja 10 kuukauden ikäinen poika.

Kuva: Unsplash


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4000 uraäidin kanssa.