Aika palauttaa mieliin 9+9 -perhevapaamalli

MiB ajaa voimakkaasti rohkeaa perhevapaauudistusta, joka samalla tukisi toteutuessaan työelämän tasa-arvoa, naisten työllistymistä sekä naisjohtajuutta. Tasa-arvo on kulmakivenä 9+9 -perhevapaamallissa, jossa perhevapaat jaetaan täydellisesti tasan vanhempien kesken.

9 kk + 9kk vanhemmille tasan

Tasa-arvoinen perhevapaamalli antaa yhtäläiset mahdollisuudet molemmille vanhemmille sekä olla läsnä perhe-elämässä että luoda hedelmällistä ja antoisaa uraa. Jos perheen ja hoivan vastuuta ei jaeta tasan vanhempien kesken, on lähes turha haaveilla täydellisen tasa-arvoisesta työelämästäkään.

Vaikka paljon hyvääkin on ehtinyt tapahtua tasa-arvon rintamalla Suomessa, laahaa Suomi kuitenkin paljon esimerkiksi muiden Pohjoismaiden perässä. Ruotsissa vanhempainvapaata tarjotaan 480 vuorokautta ja se voidaan jakaa vanhempien kesken. Kyseisestä määrästä 3 kuukautta on korvamerkitty isille. Ruotsalaisista isistä lähes 30 % (2017) käytti koko tarjolla olleen vanhempainvapaan. Suomessa reippaasti alle 10 % isistä käyttää mahdollisuuden pitää perhevapaita.

Meidän pitäisi opetella näkemään isät yhtä merkityksellisenä osana perhe-elämää kuin äidit ja toisaalta nähdä äidit yhtä merkityksellisinä vaikuttajina työelämässä kuin isät.

Tasa-arvon rinnalla joustavuutta

Tasa-arvon lisäksi perhevapaamallissa korostetaan joustavuutta. MiBin piirtämässä maailmassa perhevapaita ja työssäkäymistä ei aseteta toisiaan vastaan eivätkä ne ole joko-tai, vaan niiden joustava yhdistäminen ja perheiden hyväksi katsomalla tavalla käyttäminen on mahdollista.

Työ + perhe = arki

Vielä enemmän: se on toivottavaa, jotta perhe-elämä ja työ voivat tukea toinen toisiaan joustavasti ja luontevasti.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että perhevapaan ohella on mahdollistettava esimerkiksi osa-aikainen työskentely. Tai antaa mahdollisuus tarpeen tullen muutamiin perhevapaana pidettäviin päiviin.

Joustavuus perhevapaamallissa antaa kummallekin vanhemmalle mahdollisuuden ylläpitää ammattitaitoa ja kehittää itseään. Nykyinen malli antaa urasuuntautuneelle vanhemmalle hyvin rajalliset mahdollisuudet omistautua sekä perheelle että uralle.

Miksi minä kannatan 9+9 -mallia

Varsinaisesti oma lehmäni ei ole enää ojassa, sillä lapseni on jo kouluikäinen eikä suunnitelmia toisen lapsen hankintaan (ainakaan juuri nyt) ole. Mutta koen silti erittäin tärkeäksi uudistaa olemassa olevia rakenteita, jotka kasaavat vastuun perheen ja lapsen hoivasta äidille.

Olen aina pyrkinyt katsomaan olemassa olevaa järjestelmää myös isän näkökulmasta. Oman lapseni ollessa vielä vauvaikäinen opiskelin ja kävin jonkin verran puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa. Törmäsin usein tilanteisiin, joissa minulta kysyttiin ihmetellen “Jos sinä olet nyt täällä, missä lapsesi on?”

Isä on yhtä hyvä kuin äiti.

Pyrin vastaamaan näihin tiedusteluihin aina kohteliaasti, että tein lapseni aikuisen ihmisen kanssa ja oletan hänen olevan yhtä hyvä lapsen hoivaamisessa kuin minäkin olen. Lapsen hoiva ei ole vain äidin etuoikeus.

Näin käännettynä nykyinen järjestelmä ei vain kasaa hoivavastuuta äidille, vaan myös aliarvioi isän kyvyn kasvattajana ja hoivaajana. Millaisen kuvan me yhteiskuntana annamme isistä, jos heihin ei luoteta kuten äiteihin? Kannustaisinkin isiä nousemaan barrikaadeille yhtäläisen hoivaoikeuden puolesta, sillä se on tässä asiassa kolikon kääntöpuoli.

On aika ravistella pölyt järjestelmästä ja luoda tasa-arvoinen perhe- ja työelämä!

Teksti: Laura Kyllönen, sisällöntuottaja ja MiBin Sisältötiimin Content Lead


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4000 uraäidin kanssa.