Naistenpäivä – työtä naisten oikeuksien kohentamiseksi

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä, jota YK:n julistamana vietetään 44. kertaa. Naistenpäivänä juhlitaan naisia ja heidän saavutuksiaan. Tänä vuonna teemana on ”Think Equal, Build Smart and Innovate for Change”. Sukupuolten välisen tasa-arvon ytimessä ovat innovaatiot, jotka ovat naisten ja tyttöjen tekemiä ja naisille ja tytöille suunnattuja.

Naistenpäivän historiaa

Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran 8.3.1975, mutta jo 1900-luvun alkupuolella Pohjois-Amerikassa ja ympäri Eurooppaa sosialistinen liike julisti kansallisia naisten päiviä naisten oikeuksien puolesta. Vuosi 1975 oli YK:n kansainvälinen naisten teemavuosi, joka pohjusti naisten vuosikymmenen (1976–1985) ja aloitti naisten maailmankonferenssien sarjan. Ensimmäinen naisten oikeuksien sopimus, jonka punaisena lankana on naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltäminen, hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979.

Neljännessä naisten maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995 allekirjoitettiin Pekingin julistus ja toimintaohjelma, jonka pohjalla on ajatus siitä, että naisilla ja tytöillä tulee olla täysimääräiset ihmisoikeudet. Pekingissä todettiin, että naisten ja miesten tasa-arvoa tulee edistää ja naisten vaikutusvaltaa lisätä. ”Tarkoituksena on -- raivata kaikki ne esteet, jotka yksityisessä ja julkisessa elämässä jarruttavat naisten täysipainoista ja tasavertaista osallistumista päätöksentekoon taloudessa ja politiikassa sekä koko yhteiskunta- ja kulttuurielämässä. Tämä edellyttää, että hyväksytään ja vakiinnutetaan periaate vallan ja vastuun jakamisesta miesten ja naisten kesken niin kotona, työpaikoilla kuin laajemmin kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissäkin.”

kuva1.jpg

Vuonna 2019

Vaikka naisten oikeuksien parantamiseksi on tehty töitä maailmanlaajuisesti töitä jo vuosikymmenten ajan, ollaan vielä kaukana tasa-arvosta. Edes vuonna 2019 ei ole itsestään selvää, että nainen voi elää haluamansa laista elämää. Että nainen voi opiskella haluamaansa ammattiin tai päästä haluamalleen uralle tai oppia lukemaan. Tai että naisella olisi itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa tai omaisuuteensa.

Tämän vuoden helmikuussa kymmenen maailman naisjohtajaa julkaisi avoimen kirjeen, jonka mukaan naisten asema on monissa maissa heikkenemässä. Heidän mukaansa naisten perusoikeudet nähdään joissakin paikoissa uhaksi olemassa olevia valtarakenteita kohtaan. Täydellisen tasa-arvon saavuttaminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää.

Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana. Tutkimusten mukaan :

  • Suomi on maailman neljänneksi tasa-arvoisin maa

  • Suomalaisnaisten tasa-arvo työelämässä on maailman neljänneksi paras

  • Suomessa valta on jakautunut sukupuolille kolmanneksi tasa-arvoisimmin EU:ssa

  • Suomessa äitien ja lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta.

Silti edes Suomessa naisten ja miesten elämä ei ole tasa-arvoista. Naiset esimerkiksi saavat edelleen vähemmän palkkaa eikä naisia välttämättä näy yritysten johtotehtävissä.

Ruusujen ja suklaan sijaan mibiläisittäin ajattelevat naiset arvostaisivat tänään – ja joka päivä –yhteisesti jaettuja kotitöitä, tasaisemmin jaettuja perhevapaita ja perheystävällisempää työelämää.

Hyvää naistenpäivää!

Teksti: Mia Gustafsson, MiBin sisällöntuottaja

Kuvat: Pixabay


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4000 uraäidin kanssa.