Lastentarhanopettajien kunnollinen palkka on satsaus varhaiskasvatuksen laatuun, perheiden hyvinvointiin ja tasa-arvoon

michal-janek-194890-unsplash-1024x594.jpg

Naiset kouluttautuvat Suomessa korkealle ja tytöt haaveilevat äitiyden ohella myös mielenkiintoisesta urasta. Hoivavastuu lapsista ei kuitenkaan jakaudu tasan, vaan äidit pitävät edelleen suurimman osan perhevapaista. Voiko suomalainen nainen saada kaiken, vai pitääkö hänen edelleen valita uran ja perheen välillä?

Joko/tai-ongelmaan on ratkaisuna laadukas varhaiskasvatus. Vanhemmat voivat mennä hyvillä mielin töihin, kun lapsen voi jättää päivähoitopaikkaan luottaen siihen, että lapsi nauttii olostaan ja oppii tärkeitä taitoja turvallisessa ympäristössä. Aitoa valinnanvapautta koti- ja päivähoidon välillä on se, ettei päivähoidon alkua tarvitse viivästyttää syyllisyydentunteiden vuoksi.

Hoivan ohella myös päivähoidon varhaiskasvatustehtävästä on pidettävä kiinni. Päiväkodeissa työskentelee moniammatillisissa tiimeissä osaavia ja asialleen omistautuneita työntekijöitä. Varhaiskasvatusta päivähoidosta tulee kuitenkin vasta sitten, kun koulutetut lastentarhanopettajat toteuttavat varhaiskasvatussuunnitelmaa ja rakentavat lasten arjen tukemaan varhaiskasvatuksen tavoitteita. Lastentarhanopettajat tekevät samaa pedagogista työtä kuin opettajat koulussa, painottaen puhtaasti akateemisten taitojen sijaan kognitiivisten, sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukemista leikin ja oppimisen ilon kautta. Laadukas varhaiskasvatus ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksia ja tukee lapsen kehitystä.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on huutava pula pätevistä lastentarhanopettajista. Täyttämättä on noin 600 lastentarhanopettajan paikkaa. Yliopistot ovat lisänneet lastentarhanopettajien koulutuspaikkoja, mutta iso ongelma on myös se, että koulutetut eivät pysy alalla. Lastentarhanopettajista jopa 40 % harkitsee alanvaihtoa, ja suurimpana syynä on huono palkka. Palkat ovat myös kansainvälisesti vertaillen matalalla tasolla. Sama tilanne perusopetuksen puolella ei tulisi Suomessa kuuloonkaan, miksi siis varhaiskasvatuksessa?

Lastentarhanopettajien palkkaus on saatava kuntoon. Tärkeästä työstä ja korkeakoulutasoisesta koulutuksesta tulee saada kunnon korvaus. Lastentarhanopettajien työpanosta ei mitata kvartaaleissa, vaan tulokset saattavat näkyä vasta vuosien päästä. Laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti vaikuttava investointi lasten tulevaisuuteen, ja päiväkodissa opitut taidot kantavat lasta pitkälle. Lastentarhanopettajat ovat kouluttautuneita ammattilaisia, ja osa heistä myös pienten lasten vanhempia, joilla on oikeus tulla palkallaan toimeen ja elättää perhettään. Työn vaativuuden kasvaessa palkkaus ei saa laahata perässä.

Perheissä varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä arvostetaan. Mothers in Business MiB ry edustaa äitejä, jotka haluavat pystyä osallistumaan työelämään hyvillä mielin. Varhaiskasvatuksen laatuun panostaminen tekee sen mahdolliseksi. MiB haluaa olla mukana tukemassa lastentarhanopettajien kamppailua parempien palkkojen puolesta ja osoittaa arvostusta heidän päivittäin tekemälleen työlle.

Naisten ei pitäisi joutua valitsemaan uran ja perheen välillä. Jos perheen perustamiseen ja naisten työurien pidentämiseen halutaan kannustaa, tarvitaan panostamista laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Mirva Niskasaari, OTM, varatuomari
Susanna Mikkonen, KM, väitöskirjatutkija
Mothers in Business MiB ry hallitus

Teksti on julkaistu lyhennettynä Aamulehden mielipidesivuilla 18.3.2018.