Kannanotto: Uraäitien verkosto tyrmistynyt perhevapaauudistuksen kaatumisesta

– "näin tärkeää asiaa ei voi jättää päättämättä"


Mothers in Business MiB ry on pettynyt siihen, että perhevapaauudistus on jäämässä tältä hallitukselta hyllylle. Uraäitien verkoston mukaan perhevapaamallin uudistaminen on ainoa merkittävä tapa naisten työelämäaseman parantamisessa ja tasa-arvon lisäämisessä työmarkkinoilla. Yhdistys näkee isien kiintiön kasvattamisen välttämättömänä, jotta perhevapaiden käyttöä saadaan tasattua.

Mothers in Business -verkoston mukaan nykyinen perhevapaajärjestelmä ei vastaa tätä aikaa, eikä mukaile yhteiskunnan tasa-arvotavoitteita. Perhevapaiden aiheuttamat riskit työuralle ja palkkakehitykselle kohdistuvat naisiin, ja perhevapaiden kustannukset kasautuvat naisvaltaisille aloille.  

“Naiset ja äidit kohtaavat syrjintää, epätasa-arvoa ja ennakkoluuloja työmarkkinoilla. Perhevapaajärjestelmän tasa-arvoistaminen on ainoa tehokas keino purkaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa työelämässä. Järjestelmät ylläpitävät, mutta toisaalta myös muokkaavat asenteita.”  Mothers in Business MiB ry:n hallituksen edunvalvontavastaava Mirva Niskasaari painottaa.

Verkosto ei niele perhevapaauudistuksen kaatamista kustannusperustein.

“Perhevapaauudistus olisi voitu halutessaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Mothers in Business on laatinut oman perhevapaamallin, joissa on huomioitu kaikki hallituksen antamat reunaehdot. Malli on kustannusneutraali”, MiB ry:n omaa perhevapaatyöryhmää luotsannut Kristiina Paavola toteaa.  

MiB ry muistuttaa, että hallituksen antamia reunaehtoja voidaan myös muuttaa. Resurssien jaolla annetaan myös signaaleja siitä, että mikä on tärkeää.

“Tarpeellisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin on aiemmin pystytty osoittamaan rahaa. Hämmästyttää ja ihmetyttää, ettei tätä nähty niin tärkeänä”, Paavola summaa.

Niskasaaren mukaan merkittävää perhevapaauudistusta on odotettu pitkään ja tarve sille on MiBin jäsenistön kokemuksen mukaan todellinen. “Uudistuksen ei saa antaa karata kauas tulevaisuuteen.” Niskasaari päättää.

Lisätiedot:

Yhteenveto MiB ry:n ehdottamasta 9+9 -perhevapaamallista