Mibiläinen - kuka hän on ja mitä hän haluaa MiBistä?

Kuka mibiläinen on? Mitä hän MiBistä haluaa? Siinä oli pari kysymystä, joita lähdin pyörittelemään, kun suunnittelin MiBin tämän vuoden jäsenkyselyä. Kysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa ja se tarjosi erinomaisia vastauksia näihin kysymyksiin.

Ei vain perhevapailla olevia äitejä

Tämän vuoden jäsenkyselyn mukaan 63 % vastaajista oli työssäkäyviä äitejä. Joukkoon mahtui sekä kokopäivä- että osa-aikatyössä käyviä mibiläisiä, mutta myös juuri työelämään palanneita tai palaamassa olevia jäseniä. Perhevapailla olevien äitien osuus vastanneista oli 27 %.

Jäsenrakenteessa saattaa olla nähtävissä pientä muutosta. Viime vuonna jäsenkyselyn vastaavassa kysymyksessä työssäkäyviksi itsensä ilmoitti 55 % vastaajista. Perhevapaalla olevia oli vuosi sitten vastanneista 36 %. Tästä voidaan nähdä, että työelämässä olevien äitien osuus on kasvanut, samalla kun perhevapailla olevien äitien osuus on kutistunut.

Oli mibiläisten elämäntilanne mikä tahansa, on MiB pienten lasten äitien verkosto. Jäsenkyselyssä kysyttiin nuorimman lapsen ikää. 72 % vastaajista ilmoitti, että nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Vauvaikäisten äitejä tästä joukosta oli 24 %. Jos alle esikouluikäiset lapset otetaan laskuihin mukaan, nousee pienten lasten osuus jo 92 prosenttiin. Koti- ja päivähoitoasiat ovat siis arvatenkin mibiläisten mielessä.

Tapahtumissa vetovoimaa

Tapahtumat lisäsivät jäsenien ammatillista osaamista

Tapahtumat ovat MiBin ydintoimintaa ja se näkyy jäsenkyselyn tuloksissa. Tärkein syy liittyä MiBiin oli mielenkiintoinen tapahtumatoiminta. 90 % vastaajista ilmoitti tapahtumatoiminnan vaikuttaneen erittäin tai melko paljon liittymishaluihin. Tapahtumat olivat myös lisänneet jäsenien ammatillista osaamista heidän omien arvioidensa mukaan. Kysymykseen, mikä MiBissä on parasta, saatiin lukuisia vastauksia, joissa tapahtumatoimintaa suorastaan ylistettiin. Tapahtumissa näyttäisi siis olevan todellista vetovoimaa.

Huomattavaa tämän jäsenkyselyn tuloksien kannalta on, että mibiläiset toivovat iltatapahtumia reilusti enemmän kuin tapahtumia muina ajankohtina. Työelämässä olevien äitien kasvava määrä näkyy tässä tuloksessa, koska valtaosa heistä ilmoitti illat itselleen parhaiten sopiviksi tapahtuma-ajankohdiksi. Perhevapailla olevien jäsenten mielestä päivätapahtumat toimivat parhaiten.

Itsensä kehittäminen ja vertaistuki jaksamisen mahdollistajana

Siinä missä tapahtumat olivat merkittävä syy liittyä MiBiin, olivat myös ammatillinen verkostoituminen ja vertaistuki. Jäsenien mielestä näissä toiminnoissa MiB oli myös onnistunut tarjoamaan auttavan kätensä, kun verkostoja oli syntynyt ja vertaistukea saatu. Tarve verkostoitumisen lisäämiselle on silti vielä kova, ja jäsenistö toivoikin ohjattua verkostoitumista MiBin tilaisuuksiin.

Samanhenkisten äitien seura piristi mibiläisten mieliä ja tarjosi hyvinvointia perhevapaiden keskellä

Mibiläisiä mietitytti useat eri asiat, kuten paluu töihin, uramuutos ja itsensä kehittäminen. Näihin aiheisiin toivottiin erityisen paljon vertaistukimahdollisuuksia MiBiltä. Samanhenkisten äitien seura oli muutenkin piristänyt mibiläisten mieliä ja tarjonnut hyvinvointia perhevapaiden keskellä, mikä antaa hyvät lähtökohdat kehittää toimintaa entistäkin parempaan suuntaan.

Voidaan siis sanoa, että mibiläiset ovat tyytyväisiä yhdistyksensä toimintaan, mutta mibiläisyys kehittyy. Toiveet toiminnasta ovat silti perustavanlaatuiset ja linjassa sen kanssa, mitä MiB tarjoaa. Hyvä MiB! Hyvä mibiläiset!

Riikka Aminoff 26341 (2).jpg

Kirjoittaja: Riikka Aminoff, MiBin korkeakouluharjoittelija ja opinnäytetyöntekijä, kolmen tytön äiti

Kiinnostuitko? Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi MiBiin! Liittymällä nyt saat loppuvuoden jäsenyyden ilmaiseksi!