Äiti – uskalla tehdä omannäköisiä valintoja

Elämme aikaa, jossa ihmiset ovat alati monenlaisten omaa elämää koskevien valintojen edessä. Ammatinvalinta-asiat eivät kosketa pelkästään nuoria, yhä useammat aikuiset ajautuvat valintojen äärelle omilla työurillaan. Irtisanomiset, uupumiset ja vaikkapa pitkään jatkunut työttömyys voivat sysätä ihmisen vaikean paikan eteen:

Miten tästä eteen päin? Ja ennen kaikkea mihin suuntaan?

Myös työelämään palaaminen vauva-ajan jälkeen on valinta, jota moni äiti miettii kuumeisesti. Milloin on oikea ja sopiva aika palata työelämään? Onko varaa olla kotona hoitamassa lasta? Vai jaksanko olla kotona hoitamassa lasta? Tai jos olen kotona pidemmän aikaa, niin kärsiikö ammattitaitoni siitä? Miltä kotivuodet näyttävät CV:ssä? Miten työnantaja suhtautuu kotona vietettyyn aikaan? Mikä olisi parasta lapselleni?

Äidiksi tulemisenkin jälkeen omaan elämään ja sen valintoihin vaikuttavat aina yksilökohtaisesti monet asiat. Jo pelkästään oman lapsen luonne voi olla ratkaiseva tekijä päätöksenteossa. Yksi lapsi voi olla hyvin introvertti ja muita ihmisiä vierastava. Puristaa reittäsi lujasti, etkä voi siirtyä edes viereiseen huoneeseen ilman, että sydäntä raastava itku parahtaa ilmoille. Toinen lapsi saattaa taas olla jo hyvin valmis omiin touhuihinsa ja tuskin edes päätään kääntää vilkuttaessasi heipat kauppareissulle lähtiessäsi. Joillakin vanhemmilla tässä asiassa ei ole vaihtoehtoja: töihin on palattava lapsen luonteesta ja tarvitsevuudesta riippumatta, jotta perheen talous säilyy tasapainossa.

Varmasti yksi merkittävimpiä asioita äitiyden kokemisessa ja töihin palaamisen päätöksessä ovat omat luontaiset motiivit. Psykologi Steven Reiss tutki vuosikausia ihmisten motiiveja ja kehitteli tutkimustensa tuloksena 16 motiivin motivaatioteorian.

RMP-motivaatioteorian mukaan meillä kaikilla on omat luontaisten motiivien intensiteettimme, jotka vaikuttavat siihen, millaiset asiat koemme elämässämme tärkeiksi ja tavoittelemisen arvoisiksi.

Luontaisia motiiveja ovat mm. valta, riippumattomuus, sosiaaliset kontaktit, järjestyksen tarve, idealismi ja perhe.

Etenkin perhemotiivin intensiteetillä voi olla vaikutusta siihen, minkä kokee mielekkääksi kotiäitiaikana. Vahvan perhemotiivin omaavalle ajatus töihin paluusta voi tuntua ahdistavalle, koska ylipäänsä perheestä erossa oleminen saattaa ahdistaa tällaista henkilöä. Hänelle lasten ja perheen hyvinvointi ja lapsista huolehtiminen ovat ensisijaisia asioita elämässä. Korkean intensiteetin perhemotiivin omaava henkilö saattaa hylätä hänelle tehdyn loistokkaan työtarjouksen, mikäli se veisi hänet liian usein pois perheen läheltä. Vähäinen perhemotiivi puolestaan voi näyttäytyä haluna ja tarpeena olla sitoutumaton. Tällainen henkilö saattaa äitiyslomalla ollessaan jatkuvasti kaivata ”aikuista seuraa” ja odottaa innolla töihin paluuta. Hän rakastaa lapsiaan kuten kuka tahansa vanhempi, mutta hän saattaa kokea ahdistavana sen, että joku on hänestä jatkuvasti niin riippuvainen. Meillä molemmilla kirjoittajilla on ollut valmennettavina molempien ääripäiden äitejä. Siinä missä korkean perhemotiivin äidin on vaikea sopeutua siihen, että lapsi viettää pitkän päivän hoidossa, matalan perhemotiivin äiti puolestaan saattaa kokea, että on parempi äiti lapselleen, kun saa viettää päivän työasioiden parissa täysin poissa kotiympyröistä.

Toisinaan voi olla hankala kuulla omaa ääntään, kun muut ympärillä tuntuvat tietävän, miten sinun tulisi äitinä toimia.

Äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyvät valinnat ovat valintoja, joita myös herkästi kritisoidaan. Tärkeää on kuitenkin kuunnella omaa sisäistä ääntään ja luottaa siihen, mitä oikeasti itse sydämessään tuntee.

Oman elämän valinnoissa on aina kyse sinun elämästäsi: mitä SINÄ haluat ja toivot?

Jokainen äiti on myös oman lapsensa asioissa asiantuntija ja siihen tietoon kannattaa näissäkin asioissa luottaa.

Mikäli kotona olo lasten kanssa jatkuu pidempään äitiysloman jälkeen, joillakin jopa useiden vuosien ajan, nousee mieleen paljon kysymyksiä. Osaanko vielä työni? Voinko palata enää entiseen työpaikkaani? Vastaavatko työpaikkani arvot enää niitä arvoja, joita olen saanut kotiäitinä ollessani? Vai pitäisikö minun kouluttautua johonkin aivan muuhun ammattiin?

Monet kokevat äitiyden niin mullistavana ja uudella tavalla ajatusmaailmaa muokkaavana, että lopulta päätyvät kokeilemaan uusia uria äitiyslomalta palattuaan. Ehkä uran kannalta hienointa äitiyden antia onkin se, että omien lasten kautta syntyy uudenlaista syvyyttä ja perspektiiviä tarkastella myös omaa työuraa ja sitä, mitä kaikkea potentiaalia itsestä löytyy.

Leena Ståhlberg ja Marjaana Herlevi

OpoCoaching Oy

Kirjoittajat ovat yksityisiä opinto-ohjaajia ja valmentavan ohjauksen ammattilaisia, joilta on juuri ilmestynyt kirja “Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja.” (PS-kustannus). Kirja soveltuu kaikenikäisille elämän risteyskohdassa oleville, vaikkapa valmistujaislahjaksi tai kannustimeksi uran uusiin käänteisiin. www.omannakoinenelama.fi , www.opocoaching.fi