Famibition: yhteistyötä ja idealismia

 

Laura Hannola ja Riina Salmivalli ovat korkeakoulutettuja, työssä käyviä pienten lasten äitejä. Työn ja perheen yhteensovittaminen haasteineen on tullut heille varsin tutuksi viime vuosina. Riina on IT-alalle työllistynyt yhteiskuntatieteilijä, Laura puolestaan HR-tehtävissä toimiva kauppatieteiden maisteri. Tämän lisäksi he ovat MiBin oman spinn off -yrityksen, Fambition Consulting Oy:n, perustajaosakkaita. MiBin startup-vastaavat Sirkku Airola ja Nina Hjelt tapasivat Lauran ja Riinan ottaakseen selvää mistä naiset ammentavat tarvittavan draivin perheen, työn ja yrittäjyyden yhtälöön.

 

Fami-768x554.jpg

 

Fambition tarjoaa tekijöilleen väylän maailmanparantamiseen. Yrityksen missiona on uudistaa suomalaista työelämää parantamalla työpaikkojen perheystävällisyyttä. Yrityksen juuret ovat tiukasti MiBissä. Vuonna 2015 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö järjesti ideakilpailun, jossa haettiin uusia ideoita työelämän uudistamisteksi. Aiheesta käynnistyi MiB-aktiivien keskustelu Facebookissa, mistä muodostui tiimi kehittämään työelämään paluun käytäntöjä perhevapaiden jälkeen. Kehittyi prototyyppi palvelusta, MiB Akatemia. Työ tapahtui MiBin alla vapaaehtoisvoimin, mutta nopeasti tiimin keskuudessa syntyi ymmärrys siitä, että asian ympärille voisi perustaa yrityksen. MiB Akatemia onkin Fambitionin nykyisen töihinpaluuohjelman, FAM Backin, prototyyppi. Tiivis yhteys MiBiin on säilynyt irtaantumisesta huolimatta ja MiBillä on nykyisin 30 prosentin omistus Fambitionista. Perheellisinä työntekijöinä MiBin jäsenet ovat mitä suurimmassa määrin Fambitionin kohderyhmää.

Missiona on uudistaa suomalaista työelämää parantamalla työpaikkojen perheystävällisyyttä

Työntekijöilleen Fambition on enemmän kuin työ, selittävät Laura ja Riina. Se on väylä laajentaa omaa osaamista ja toteuttaa itsessä majailevaa idealistia. Fambitionin tiimi koostuu monenlaisista osaajista eri koulutustaustoilla. Yrittäjäporukasta löytyy kauppatieteiden, journalismin, sosiaalipsykologian ja yhteiskuntatieteiden ammattilaisia sekä pari diplomi-insinööriäkin.  Poikkitieteellisessä tiimissä työskentely kasvattaa jokaisen tiimiläisen osaamista. Yhdessä tekeminen on motivoivaa.

Yrittäjyys Fambitionissa tasapainottaa elämää oman arvopohjan vahvistamisen myötä – oma päivätyö kun usein on eri alalta, Laura ja Riina kertovat. Riina, valtiotieteilijä tekniikan alalla, nauttii työstään, mutta on pohtinut paljon miten päätyi alalle. Laura puolestaan oli innostavassa uraputkessa HR-tehtävissä, kunnes ensimmäisen lapsen odotus ja perhevapaa saivat pohtimaan muitakin urasuuntia. Lauran kohdalla tämä tarkoitti sosiaalipsykologian opintoja ja työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostumista.

Työpaikoilla työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi tukee liiketoimintaa

Fambitionin tavoitteena on edistää työntekijöiden hyvinvointia erityisesti perheen ja työn yhteensovittamisen näkökulmasta. Perheystävällisyys on käytäntöjä, kuten joustavuutta, tehtävän työn puitteissa. Fambition tarjoaa asiakkailleen muun muassa konsultointia prosesseihin ja välineitä työntekijän ja työnantajan väliseen vuorovaikutukseen. Toisaalta perheystävällisyys on ennen kaikkea asennetta, jossa työntekijä saa olla työpaikalla kokonainen. Perhe on merkittävä osa työntekijän elämää, joten ihmisten näkeminen kokonaisvaltaisesti työpaikalla edistää hyvinvointia. Lauran ja Riinan mukaan työnantajat ovat hienosti heränneet asian tärkeyteen ja edelläkävijät näkevät perheystävällisyyden todellisena kilpailuvalttina tärkeiden osaajien houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi.

Tärkeä oivallus ja sanoma Fambitionilla on se, että kunnianhimo ja idealismi eivät sulje toisiaan pois. Tämä pätee niin liiketoiminnassa kuin henkilökohtaisessa elämässä. Työpaikoilla työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi tukee liiketoimintaa. Tulevaisuudessa ne työnantajat, jotka eivät toimi perheystävällisesti, eivät menesty. Samaan aikaan omassa elämässään yrittäjät elävät todeksi filosofiaansa: muiden töidensä lisäksi he nauttivat työelämän parantamisesta työpaikka kerrallaan.

Kirjoittaja: Nina Hjelt

 

20171104_160631-2-450x600.jpg

Nina Hjelt

Kirjoittaja on toiminut lukuisissa kehittämistehtävissä osallisuuden edistämisen, ohjauksen ja
työllisyydenhoidon parissa. Nina seuraa tiiviisti työelämän muutoksia ja ilmiöitä sekä niistä käytävää
keskustelua. Hän toimii myös MiBin start up -vastaavana.

www.fambition.fi

www.twitter.com/fambition_fi

www.facebook.com/FambitionFi/

www.linkedin.com/company/17879272/