Esimies, palaako työntekijä perhevapailta? Viisi vinkkiä onnistuneeseen paluuseen.

Koulujen lukuvuosi on alkanut, ja päiväkodit ovat aloittaneet toimintansa kesätauon jälkeen. Päivähoidon aloitus on edessä monessa perheessä, kun tuhannet vanhemmat palaavat perhevapailta takaisin työpaikoilleen. Uraäitien yhdistys Mothers in Business MiB ry:n edunvalvonnan ohjelmapäällikkö Kristiina Paavola keräsi viisi parasta vinkkiä perhevapailta paalavan vanhemman työnantajalle.

Varaa aikaa paluukeskusteluun

“Muutamaa kuukautta ennen paluuta tai viimeistään sen yhteydessä pidetään kehityskeskustelun tapainen paluukeskustelu. Keskustelussa sovitellaan yhdessä töihinpalaajan työaikaa, toimenkuvaa ja työmäärää. On tärkeää, että käydään läpi selkeät etätyökäytännöt ja  työaikojen liukumasäännöt. Toimenkuvassa tapahtuneet muutokset voivat olla olemassa myös organisaation muutosten puolesta ja on tärkeää käydä läpi erilaisten muutosten vaikutus työtehtäviin. Samalla voidaan päivittää koulutustarpeet ja yleensä muuttuneet kiinnostuksen kohteet”, Paavola summaa.

Perehdytä käytännön asioihin

“Varsinkin tällöin, kun työntekijä on ollut poissa useamman vuoden, tulisi perehdytys järjestää samoin kuin uudelle työntekijälle. Tässä voidaan hyödyntää esim. uuden työntekijän check-list tyyppistä käytännön ohjeistusta. Työn sujuminen voi olla hyvin pienistä asioista kiinni. Työntekijää auttaa, kun salasanat, avaimet, ruokailut, muutokset organisaatioissa, työvälineet, uudet ohjelmistot, uudet toimitilat ja ihan vaikka oma työpiste ovat selkeästi ohjeistettu”, ohjeistaa Paavola.

Työyhteisön pelisäännöillä on merkitystä

“Kollegat ja toimintatavat muuttuvat, joten myös työyhteisön kanssa kannattaa päivittää työpaikan käytäntöjä ja työtehtäviä. On kaikkien etu, että palaava työntekijä osaa toimia tehtävissään ja työyhteisössään oikealla tavalla ja omaksuu päivitetyt käytännöt.  Tässä kohdin on myös hyvä sopia sujuvat sijaistuskäytännöt mikäli työntekijä tarvitsee esimerkiksi tilapäistä hoitovapaata. On tärkeää, että työyhteisössä noudatetaan toisaalta myös tasapuolisuutta, koskien esim. joustoja, lomia ja epätyypilliset työaikoja”, Paavola painottaa.

Tutustu lainsäädäntöön ja henkilöstöhallinnon käytäntöihin

“Tässä on jo lähtökohtaisesti tärkeää, että esimies perehtyy lainsäädäntöön vaikka yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Muutoksia perhepolitiikassa, etuusjärjestelmässä ja työehtosopimuksissa tapahtuu vuosittain. Tämä kokonaisuus on hyvä myös lähiesimiehen tuntea. Palannutta työntekijää ei saa kohdella perhevelvoitteiden ja oikeuksien takia kuitenkaan epäedullisemmin”, muistuttaa Paavola.

Onnistu esimiehenä!

“On tärkeää, että esimies ymmärtää ja tukee aidosti työntekijän muuttunutta elämäntilannetta ja ottaa sen huomioon johtamisessa ja koko työyhteisössä. Kyse voi olla ihan pienistäkin eleistä. Ja mikä kaikkein tärkeintä, esimiehen kannattaisi tuoda esiin, että palannut työntekijä on tervetullut ja odotettu”, kannustaa Paavola.

Kristiina Paavolan mukaan yhä useampi yritys on ottanut perheystävälliset käytännöt osaksi henkilöstöpolitiikkaa.

“Perheystävällisyydellä on todistetusti positiivista vaikutusta niin työhyvinvointiin kuin yrityksen julkiseen kuvaan. Lisääntynyt työhyvinvointi ja positiivinen yrityskuva vaikuttavat myös vääjäämättä lopulta yrityksen tulokseenkin.”

Perhetilanteiden huomioimisen tarve yritysten käytännöissä ja asenteissa on yhä kasvamassa, koska työntekijät saavat lapsia yhä vanhempina. Monet työntekijät ovat perheellistyessään jo hyvinkin vastuullisissa tehtävissä.

“Jos työpaikaltasi ei vielä löydy toimintamallia perhevapailta palaavan työntekijän vastaanottamiseksi takaisin, niin nyt on hyvä aika laatia sellainen. Hyödyt ovat molemminpuoliset. Hyvin hoidettu paluu saa työntekijän nopeammin takaisin työn pariin sekä sitouttaa ja innostaa työntekijää työhön”, Paavola päättää.


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4 000 uraäidin kanssa.