Vinkkejä perhevapaalta palaavalle, osa 1: 5 asiaa, jotka perhevapaalta palaajan on hyvä muistaa!

Mitä oikeuksia työntekijällä ja työnantajalla on työntekijän palatessa perhevapaalta? Siihen liittyy monia asioita, jotka jokaisen on hyvä tietää. Kirjoitus perustuu Tekniikan akateemisten (TEK) Työhön palaaminen perhevapaalta -webinaariin. 

1. On lakeja, jotka suojaavat

Perhevapaalle jäävän ja töihin palaavan on yleisesti hyvä muistaa, että on lakeja, jotka suojaavat heitä. Esimerkiksi tasa-arvolakiin on kirjattu, ettei sukupuolen tai raskauden perusteella saa syrjiä.

2. Tiedätkö, mihin työhön sinulla on oikeus palata?

Perhevapaalle jäävällä on työhönpaluuoikeus: Työntekijällä on ensisijaisesti oikeus palata entiseen työsopimuksensa mukaiseen työhön.

Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista: Jos aikaisempaan työhön palaaminen ei esimerkiksi tehtävien uudelleenjärjestelyjen takia ole mahdollista, on työntekijällä oikeus palata aikaisempaa työtä vastaavaan työhön tai muuhun työsopimuksen mukaiseen työhön, jos tällaista työtä on tarjolla.

Työnantaja voi tehdä työnkuvaan muutoksia vain työsopimuksen rajoissa, ellei työnantajalla ole tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita. Työntekijä ja työnantaja voivat myös vapaasti sopia työnkuvan muuttamisesta perhevapaalta paluun jälkeen.

3. Mitä tapahtuu työsuhteen muille ehdoille?

Pääsääntönä muiden ehtojen suhteen on, että ne pysyvät samana kuin miten on sovittu työsopimuksessa. Muutoksia ei siis pitäisi olla odotettavissa palkkaan, luontoisetuihin, työntekopaikkaan tai työaikaan. Jos työpaikalla on tapahtunut kaikkia työntekijöitä koskevia muutoksia, koskevat ne lähtökohtaisesti myös perhevapaalla olevia. Perhevapaalla olevien tulee myös huomioida, että perhevapaan aikana vuosilomaa kertyy vain noin kuudelta kuukaudelta, minkä lisäksi perhevapaan aikana ei ole yleensä oikeutettu luontoisetuihin, paitsi asuntoetuun.

4. Määräaikaiset työsuhteet

Työnantaja ei saa rajoittaa työsuhdetta kestämään vain perhevapaan alkuun. Määräaikaista sopimusta ei myöskään saa jättää uusimatta raskauden tai perhevapaan takia, jos määräaikaista työtä on edelleen tarjolla. Työnantaja voi siis olla velvoitettu tarjoamaan määräaikaista työsopimusta, vaikka työntekijä ei voisi olla päivääkään töissä perhevapaansa takia. Työnantaja voi palkata sijaisen myös määräaikaiselle työntekijälle.

5. Miten työntekijä voi edesauttaa työhönpaluuta?

Perhevapaalle jäädessä kannattaa sopia työnantajan kanssa, miten sinut pidetään ajan tasalla organisaation muutoksista, esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluista ja uusien tehtävien avautumisesta. Ole vapaallakin yhteydessä työpaikkaan, käy vaikka välillä tapaamassa työkavereita ja ylipäätään muistuta omasta olemassaolostasi. Tämä voi olla tarpeen, jos vaikka esimiehet ovat vaihtuneet.

Osittaisesta hoitovapaasta sovittaessa on syytä tehdä kirjallinen sopimus osittaisen hoitovapaan ehdoista, kuten työtehtävistä, työajan sijoittelusta ja osittaisen hoitovapaan kestosta. Jos työtehtäväsi tai työntekotavat ovat muuttuneet, kannattaa pyytää koulutusta uusiin tehtäviin. Ole tarkkana, jos perhevapaalta palatessasi työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta tai muutosta vanhaan sopimukseen.

 

Tekstin ovat kirjoittaneet yhdessä Mothers in Business MiB ry:n viestintäkoordinaattori Antti Kässi ja Tekniikan akateemisten (TEK) lakimies Emma Aho. Pohjana on käytetty TEKin Työhön palaaminen perhevapaalta -webinaaria. TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. Lue lisää TEKistä.

Kuva: Unsplash


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4 000 uraäidin kanssa.