Mothers in Business MiB ry hakee ruotsin kielen kouluttaja-koordinaattoria

mibrekrytoi.png

Svenska kulturfonden on myöntänyt Mothers in Business MiB ry:lle Hallå-apurahan MiB Rohkeasti ruotsiksi – koulukielestä käyttökieleksi perhevapailla -hankkeelle. Hanke on yksi MiBin ketterän kokeilemisen ja kehittämisen mahdollistavista MiB Lab -projekteista (www.mothersinbusiness.fi/projektit/).

Miblab_rohkeastiruotsiksi.jpg

Rohkeasti ruotsiksi -hankkeessa kielitaitoa kehitetään viikoittaisissa toiminnallisissa tapaamisissa sekä kuukausittaisilla vierailuilla ruotsinkielisiin kohteisiin. Toiminnot suunnitellaan siten, että niihin on helppo tulla lasten kanssa.  Tavoitteenamme on, että toimintaan osallistumisen myötä äidit uskaltavat käyttää rohkeasti ruotsin kieltä myös työelämässä. Kouluttaja-koordinaattorin tehtäviin kuuluvat tapaamisten ja vierailujen järjestämisen lisäksi hankkeeseen liittyvät muut koordinointi-, suunnittelu-  ja raportointitehtävät. Koordinoivan kouluttajan ja ohjausryhmän sopimasta työsuunnitelmasta riippuen kouluttajan on hyvä varautua osallistumaan noin kahteen toiminnalliseen tapaamiseen viikossa (n. 90min/tapaaminen) sekä kerran kuussa järjestettävään vierailuun.

Kouluttajalta odotamme sujuvaa ruotsin kielen taitoa sekä koulutusosaamista. Tehtävä soveltuu hyvin esimerkiksi ruotsin kielen opettajille, opettajaksi opiskeleville tai muille vahvan ruotsin kielen taidon omaaville henkilöille, joilla on pedagogista osaamista ja ymmärrystä kielitaidon kehittymisestä. Tavoitteena on osallistujien kommunikatiivisen kielitaidon kehittyminen nimenomaan suullisen kielitaidon osalta, joten hakemallamme henkilöllä on oltava hyvät valmiudet toimia eri teemojen mukaisten ruotsinkielisten ryhmäkeskustelujen mahdollistajana ja fasilitaattorina. Tehtävä ei sisällä kirjallisten harjoitusten laatimista tai tarkistamista.

Lisäksi hakemaltamme henkilöltä odotetaan halua ja osaamista huolehtia hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista kokonaisuudessaan sekä olla luomassa uutta ja kehittämässä hankkeen sisältöjä edelleen, yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Kouluttaja-koordinaattorin tulee olla oma-aloitteinen ja kykenevä itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävän perustiedot:

  • Työtehtävä: määräaikainen; osa-aikainen

  • Työaika: n. 8-10 h/viikko, sis. päivä- sekä iltatyötä.  Tuntimäärä sisältää suunnittelun, opetuksen sekä koordinointi- ja raportointitehtävät.

  • Sijainti: Helsinki/pääkaupunkiseutu

  • Palkkaus: n. 25-30€/h

  • Aloitus: tammikuu 2019

Avoimet hakemukset sekä cv pyydetään lähettämään ke 21.11.2018 klo 20 mennessä osoitteeseen rohkeastiruotsiksi@gmail.com. Haastattelut tehtävään pidetään maanantaina 26.11.2018 klo 9.30-13.30 välisenä aikana Helsingissä. Haastatteluun kutsuttaviin hakijoihin olemme yhteydessä perjantaina 23.11.2018.

Lisätietoja antaa Vuokko Haonperä, puh. 040 709 4423 arkisin klo 9-12.