Kohti perheystävällisempää yhteiskuntaa – uraäitien yhdistys julkaisi tavoitteensa hallitusohjelmaan

Mothers in Business MiB ry:n hallitusohjelmatavoitteisiin kuuluu perhevapaat puoliksi, lähipäiväkotioikeus lakiin ja perheystävälliset käytännöt tasa-arvosuunnitelmiin.

Urasuuntautuneiden äitien yhdistys Mothers in Business MiB ry vaatii seuraavalta hallitukselta rohkeita panostuksia yhteiskunnan perheystävällisyyteen.

Yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet keskittyvät kolmeen teemaan: perhevapaauudistukseen, varhaiskasvatukseen ja työelämän perheystävällisyyteen.

”Vastuu pienten lasten hoivasta on yhteiskunnassamme pitkälti kasaantunut naisille. Naisten osuus niin vanhempainpäivärahapäivistä kuin kotihoidon tuen saajista on yli 90 prosenttia. Hoivavastuun jakautumista ja työn ja perheen yhteensovittamisen edellytyksiä on edistettävä laajalla valikoimalla konkreettisia toimia. Tähän keskitymme hallitusohjelmatavoitteissamme”, Mothers in Businessin hallituksen puheenjohtaja Annica Moore sanoo.

Yhdistys odottaa seuraavalta hallitukselta rohkeaa perhevapaauudistusta, parannuksia varhaiskasvatuksen saatavuuteen sekä perheystävällisten käytänteiden kehittämistä.

“Jos seuraava hallitus haluaa syntyvyyden nousuun ja äidit nopeammin takaisin työelämään, on sen purettava perhevapaiden ja työssäkäynnin vastakkainasettelua sekä määrätietoisesti kehitettävä perheystävällisempää yhteiskuntaa. Vanhemmilla on oltava aito mahdollisuus valita sekä ura että perhe”, yhdistyksen hallituksen vaikuttamisvastaava Sanna Kranjc painottaa.

Mothers in Businessin hallitusohjelmatavoitteet 2019: Kohti perheystävällisempää yhteiskuntaa

1. Rohkea, tasa-arvoa ja joustavuutta luova perhevapaauudistus

Työelämän tasa-arvoa on mahdoton tavoitella ilman yhtäläistä vastuuta hoivasta. Nykytilassa hoivavastuu lapsista kasautuu pitkälti äideille. Tilanteen tasapainottamiseksi tarvitaan nykyisiä rakenteita ravisteleva, rohkea perhevapaauudistus, jossa kiintiöidään isälle reilusti nykyistä enemmän vapaita. MiB ehdottaa aidosti tasa-arvoista 9+9-perhevapaamallia, jossa tuetut perhevapaat jakaantuvat vanhempien kesken tasan.
Työssäkäynnin ja perhevapaan vastakkainasettelusta on luovuttava. Perhevapaiden yhdistämistä työssäkäyntiin on helpotettava. Perhevapaita tulee voida käyttää joustavasti vuorotellen, osa-aikaisesti ja pidemmällä aikavälillä aina lapsen kouluikään saakka. Uuden perhevapaajärjestelmän toteuttamiseen on varattava riittävät resurssit.

2. Laadukas, perheiden saatavilla oleva varhaiskasvatus

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen. Toimiva päivähoitojärjestelmä on edellytys vanhempien työssäkäynnille. Nykyistä pienemmät ryhmäkoot, suurempi hoitajamitoitus sekä osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan varmistaminen ovat välttämättömiä panostuksia.

Varhaiskasvatuspaikan tulee olla perheen saatavilla viiveettä, kun sitä tarvitaan. Paikan tulee sijaita kohtuullisen yhteyden päästä kotoa, ja sijaintivaatimus tulee määritellä varhaiskasvatuslaissa perusopetuslakia vastaavasti. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on palautettava. Se edistää lasten keskinäistä tasa-arvoa sekä työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia.

3. Perheystävällisempi työelämä

Työn ja perheen yhteensovittamista tukevia käytänteitä on kehitettävä määrätietoisesti. Työpaikat on tasa-arvolailla velvoitettava kirjaamaan tasa-arvosuunnitelmiin perheystävälliset käytänteet. Perheystävällisten käytäntöjen, kuten osa-aikatyön ja etätyön järjestelyihin on tarjottava taloudellisia kannusteita organisaatioille. Mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan on taattava kaikille pienten lasten vanhemmille riippumatta työsuhteen pituudesta. Raskauteen, perhevapaisiin ja perhetilanteeseen liittyvän syrjinnän lopettamiseen on etsittävä tehokkaampia keinoja.

Sanna Kranjc ja Annica Moore

Lisätietoja:

MiBin hallitusohjelmatavoitteet 2019

Annica Moore, p. 050 352 5347, annica.moore@mib.fi

Sanna Kranjc, p. 050 535 1988, sanna.kranjc@mib.fi


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4000 uraäidin kanssa.