Uraäitien yhdistys haluaa pysäyttää työelämän aivovuodon: ”Äitiys on supervoima”

Urahenkisiä äitejä yhdistävä yhdistys Mothers in Business MiB ry haluaa muuttaa ajattelutapaa, jolla äitiys työelämässä nähdään. Yhdistyksen Work Like a Mom -kampanja muistuttaa, ettei äitiys saa olla kenenkään uran esteenä. Päinvastoin äitiys on voimavara, joka on valjastettava paremmin käyttöön myös työelämässä. Kampanja nostaa samaistuttavasti ja huumorin keinoin esiin äitien kohtaamia ennakkoluuloja ja syrjintää työelämässä.

“Työ- ja perhe-elämä ovat saman arjen kaksi puolta, ja niiden yhdistämisen tulee olla palkitsevaa ja perheiden hyvinvointia tukevaa, yhtä lailla kaikille sukupuolille”, MiBin hallituksen puheenjohtaja Annica Moore sanoo.

Suomalainen työelämä kärsii mittavasta aivovuodosta, jossa äitien osaamista ei osata täysimääräisesti hyödyntää. Tämä johtuu muun muassa asenteista ja stereotypioista, mutta myös vanhentuneesta ja epätasa-arvoisesta perhevapaajärjestelmästä. Rohkea perhevapaauudistus olisi järjestön mukaan keskeinen ratkaisu tilanteen muuttamiseksi.

“Seuraavan hallituksen on toteutettava tasa-arvoa edistävä perhevapaaremontti. Nykyinen perhevapaajärjestelmä on johtanut siihen, että äidit käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista. Perhevapaiden korvamerkitseminen isälle on tehokkain keino edistää isien mahdollisuutta antaa oma, tasavertainen hoitopanoksensa lastensa elämään”, Moore painottaa.

Vapa on suunnitellut ja toteuttanut Work Like a Mom -kampanjakokonaisuuden MiBille.

”Tämä on ollut meille todellinen intohimoprojekti, sillä tasa-arvoinen vanhemmuus on koko modernin yhteiskuntamme elinvoiman ja sukupuoliroolien poistamisen kannalta todella odotettu muutos. Work Like a Mom -konseptilla halusimme kiinnittää huomion niihin asioihin, joita naiset työelämässä kohtaavat jatkuvasti, mutta jotka ovat niin syvällä rakenteissa, että niihin ei edes haluta kajota. Miksi kenenkään ammattitaito ja uskottavuus valuisi pois lapsivesien mukana?” sanoo Jenni Valtiala, Vapan Creative & Business Design Director.

Mothers in Business -yhditys kerää kampanjan puitteissa nimiä manifestiin, jossa vaaditaan tasa-arvoisempaa vanhemmuutta, isälle kiintiöidyn perhevapaaosuuden kasvattamista ja perhevapaajärjestelmän joustavoittamista. www.mib.fi

Lisätietoja:

Manifesti: www.mothersinbusiness.fi/worklikeamom

Mothers in Business: Annica Moore, p. 0503525347, annica.moore@mib.fi

Vapa: Jenni Valtiala, p. 0440554000, jenni.valtiala@vapamedia.fi
Mothers in Business MiB ry on vuonna 2014 perustettu lähinnä korkeasti koulutettuja äitejä yhdistävä verkosto, joka toimii kymmenellä paikkakunnalla. Yhdistys tukee jäseniään työn ja perheen yhteensovittamisessa, tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uralla etenemiseen, sekä edistää äitien asemaa ja perhemyönteisyyttä työelämässä ja yhteiskunnassa. Yhdistyksellä on yli 4000 jäsentä.

mib_facebook_cover_event+site.png