Mitä tämän päivän Minna tekisi?

Tänään juhlitaan 175-vuotiasta Minna Canthia. Hän oli kirjailija ja kulttuurivaikuttaja, äiti, yrittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, oman aikansa bosslady.

Sen sijaan että pelkästään luettelisin, mitä Minna Canth elämänsä aikana teki, ajattelin lähteä ajatusleikkiin ja spekuloida, millaisiin asioihin hän tänä päivänä eläessään ottaisi kantaa. Spekulaatiot ovat täysin omiani, mutta pohjautuvat toki kaikkeen Canthista lukemaani. Mitä Minna siis tekisi vuonna 2019? Miten ja millaisiin asioihin hän pyrkisi vaikuttamaan?

Minna & tasa-arvo

Canth teki uutterasti töitä naisten ja miesten välisen tasa-arvon eteen, mutta myös kaventaakseen kuilua köyhien ja rikkaiden välillä. Tuohon aikaan tasa-arvo ei tietenkään tarkoittanut samaa kuin nyt, vaan Canthin agendalla oli muun muassa, että naiset voisivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja että naiset saisivat päättää itse omista rahoistaan. Naisilla ei ollut juuri sananvaltaa. Cantheilla oli kuitenkin toisin ja rouva Canth saikin miehensä tukemana osallistua muun muassa perheen taloutta koskeviin päätöksiin.

Vaikka tänä päivänä moni asia on paljon paremmin kuin 1800-luvun puolivälin jälkeen, on tasa-arvon kanssa vielä tekemistä. En usko, että Canth keskittyisi enää pelkästään naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon vaan kaikkien sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Koska heikompien oikeudet olivat hänen sydäntään lähellä, uskon, että hänellä olisi sanottavaa myös kaikenlaisesta eriarvoisuudesta.

Minna & työelämä

Canthin aikana ei ollut itsestään selvää, että naiset kävivät palkkatyössä. Tosin Suomikin oli teollisen vallankumouksen myötä muuttumassa. Suuri osa naisista hoiti silti pääsääntöisesti lapsia ja kotia. Canth aloitti opettajaopinnot, mutta luopui opiskelustaan luultavimmin siksi, että kotona tarvittiin apua ja hän oli myös tavannut tulevan miehensä, lehtori Canthin. 1800-luvulla naimisissa olevat naiset eivät opiskelleet ja tehneet uraa. Miehensä kuoltua Canth ryhtyi yrittäjäksi ja piti aikaisemmin perheensä omistuksessa ollutta kauppaa Kuopiossa. Hänet valittiin ensimmäisenä naisena edustajaksi yleiseen kauppiaskokoukseen. Hän ei siis tyytynyt pelkästään pitämään omaa kauppaansa, vaan osallistui aktiivisesti kaupungin talouselämään.

Perhevapaauudistus saisi varmasti Canthista äänitorven. Hän oli jo omana aikanaan sitä mieltä, että naiset voivat osallistua myös kodin ulkopuoliseen työelämään. Tasapuolisempi perhevapaiden jakautuminen mahdollistaisi sen. Canth myös kannustaisi naisia vaatimaan yhtäläistä palkkaa miesten kanssa ja parempia työoloja – sellaisia, jotka eivät johda uupumiseen. Hän innostaisi naisia miesvaltaisille aloille ja rohkeasti yrittäjiksi. Sanat olivat Canthin aseita ja niillä hän operoisi tänäkin päivänä, mutta ottaisi toki huomioon toimivimmat julkaisukanavat.


Minna & koulutus ja kulttuuri

MinnaCanth.jpg

Canthin tavoitteena oli se, että kaikki – sekä tytöt että pojat – saavat saman koulutuksen ja sitä kautta samat mahdollisuudet. Hän ei ymmärtänyt, miksi tyttöjen piti tyytyä vähempään. Eihän tyttöjen äly ollut yhtään sen vähäisempää kuin poikien. Canth oli mukana perustamassa kouluja ja palkkasi omille tyttärilleen tutoreita niihin aineisiin, joista tytöt eivät koulussa saaneet oppia.
Vuonna 2019 Canth olisi varmasti ylpeä siitä, että Suomessa kaikki saavat saman peruskoulutuksen sukupuoleen ja perheen taloudelliseen tilanteeseen katsomatta. Hän ei kuitenkaan pitäisi koulutusleikkauksista. Luulen, että hän olisi myös mukana vaatimassa lukemisen kunnianpalautusta eli olisi aktiivisena Lukuliikkeessä. Ehkä jopa kirjoittaisi nuorille suunnattuja teoksia tai vloggaisi kirjoista ja lukemisen positiivisista vaikutuksista.Minna & lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten asema oli Canthille tärkeää. Hän piti esimerkiksi nuorille keskusteluryhmää, jossa sekä tytöt että pojat pääsivät keskustelemaan kulttuurista ja yhteiskunnallisista asioista. Seitsemän lapsen yksinhuoltajaäitinä hän pyrki takaamaan lapsilleen turvatun tulevaisuuden.

Canth taistelisi laadukkaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen puolesta, jotta jokainen lapsi saisi samat mahdollisuudet lähtökohdistaan huolimatta ja jotta äidit pääsisivät töihin. Tänä päivänä lasten turvattuun tulevaisuuteen tarvitaan tekoja myös ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Canth osallistuisi siihen jakamalla hyviä tapoja vähentää kuluttamista ja pitämällä asiaa esillä (sosiaalisessa) mediassa.

Luettavaa

Jos kiinnostuit Minna Canthin kirjallisuudesta ja ajatuksista, suosittelen lukemaan hänen novellejaan ja näytelmiään. Esimerkiksi Anna Liisa ja Työmiehen vaimo ovat helposti lähestyttäviä ja ilmentävät hyvin Canthin ajatusmaailmaa. Tänä vuonna on myös ilmestynyt Suvi Aholan Mitä Minna Canth todella sanoi? (WSOY 2019), joka sisältää kokoelman Canthin lehtiartikkeleita, teoskatkelmia ja kirjeitä. Jos luet mieluummin Minna Canthista, tartu esimerkiksi Minna Maijalan kirjoittamaan elämäkertaan Herkkä, hellä, hehkuvainen – Minna Canth (Otava 2014) tai Minna Rytisalon palkittuun romaaniin Rouva C. (Gummerus 2018).

Teksti: Mia Gustafsson, uramuutosta työstävä äidinkielenopettaja ja MiBin sisällöntuottaja

Taustakuva: Pixabay

Kuva Canthista:  Barsokevitsch Victor (1894), Museovirasto – Musketti: Historian kuvakokoelma


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4 000 uraäidin kanssa.