MiB kannustaa rohkeisiin perhevapaiden uudistuksiin

Mothers in Business MiB ry on ilahtunut, että hallitus on päättänyt aloittaa perhevapaajärjestelmän uudistamisen. Aikataulu on kunnianhimoinen, mikäli järjestelmään aiotaan tehdä lastenhoito- ja tasa-arvopolitiikan suhteen aidosti rakenteita muuttava ja perheille sekä työelämälle toimiva uudistus. Uudistuksen onnistumiseksi MiB ry haluaa tarjota jäsenistönsä näkemykset päätöksenteon tueksi.

MiB ry toivoo, että uudessa mallissa painotetaan joustavia ratkaisuja, jotka samalla edistävät työelämän tasa-arvoa ja mahdollistavat työn ja perheen sujuvamman yhteensovittamisen. Uudistuksen tulee olla selkeä ja huomioida erilaiset perheet.

Uudistuksen tulee olla selkeä ja huomioida erilaiset perheet.

Uudistuksella tähdätään myös työllisyysvaikutuksiin. Tämä on hyvä, ja järjestelmän tuleekin tarjota joustavampia ratkaisuja osallistua työelämään perhevapailta käsin mm. jaksoissa, perhevapaita joustavammin jaksottamalla tai lyhyempinä päivinä. Tällä hetkellä erityisesti naiset kaipaavat perhevapaamallia, jossa perheen perustaminen ja pikkulapsiaika eivät tarkoita usean vuoden poissaoloa työmarkkinoilta vain siksi, että järjestelmän jäykkyys estää ja vähentää kannustimia työllistymiseen.

Erityisesti naiset kaipaavat perhevapaamallia, jossa perheen perustaminen ei tarkoita usean vuoden poissaoloa työmarkkinoilta.

Uudistuksessa tulee ennen kaikkea huomioida myös lapsen etu. Tätä tukevat laadukkaat, kunnolla resurssoidut päivähoitopalvelut sekä työn ja perheen yhteensovittamisen tukena toimivat työelämän käytännöt.

Laadukkaat, kunnolla resurssoidut päivähoitopalvelut ovat koko järjestelmän etu.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Tämä uudistus koskee etenkin pienempiä lapsia ja myös kotona hoidettujen vanhempien sisarusten siirtymistä varhaiskasvatuksen piiriin. Lapsivaikutukset tulee näin ollen huomioida tarkasti. Varhaiskasvatukseen tulee samassa suhteessa panostaa enemmän resursseja, mikäli toiveena on lyhentää perhevapaiden kestoa lähinnä perheiden oman harkinnan kautta. Tämä on tarpeen, koska uudistuksessa jätetään kuitenkin mahdollisuus hoitaa lasta kolmivuotiaaksi kotona. Isompien lasten ryhmäkoot, opetuksen laatu ja päivähoidon työntekijöiden toimintaresurssit tulee budjetoinnissa arvioida uudelleen ja mukaillen uudistuksen tuomia lisätarpeita.

Perhevapaauudistuksen vaikutus koskettaa myös työelämän käytäntöjä. Työelämän tulee olla vastaanottavainen pienten lasten vanhempien osallisuuteen elämäntilanteissaan. Hallituksen tulisi panostaa yhä ponnekkaammin lapsiperheitä koskevan kärkihankkeeseen kirjattuun tavoitteeseen perheystävällisten käytäntöjen tuomisesta työpaikoille. Perhevapaauudistus koskee kaikkia työelämän toimijoita. Yritykset eivät voi jäädä tästä ulkopuolelle. Kaikkien – politiikan, vanhempien ja yritysten – panostus järjestelmän toimivuuteen on tarpeen.

Työelämä tarvitsee perheystävällisiä käytäntöjä. Kaikkien – politiikan, vanhempien ja yritysten – panostus muutoksessa on tarpeen.

Mothers in Business MiB ry on valtakunnallinen toimija, joka edustaa yli 2600 uraansa ja perheeseensä intohimoisesti suhtautuvaa jäsentään. Perhejärjestöt ovat uudistuksessa tärkeässä roolissa, ja ne voivat tuoda arjen ja käytännön äänen päätöksenteon tueksi. MiB ry haluaa tulla kuulluksi uuden perhevapaajärjestelmän valmistelussa erityisesti koulutettujen naisten äänitorvena.