Perhevapaauudistus: MiBin kannan lähtökohtana tasa-arvo

Mothers in Business haluaa perhevapaauudistusta koskevassa kannassaan välittää vahvan viestin tasa-arvosta. Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin.

Perhevapaajärjestelmää lähdetään uudistamaan kuluvan syksyn aikana ja uusi järjestelmä tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Hallituksen perhevapaauudistukselle antamat keskeiset tavoitteet ovat työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvon lisääminen, järjestelmän yksinkertaistaminen, positiiviset työllisyysvaikutukset sekä työelämän perheystävällisyyden lisääminen. Uudistuksella tavoitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousua, mutta jätetään mahdollisuus hoitaa lasta kotona kolmeen ikävuoteen asti. Uudistuksen tulee olla kustannusneutraali.

Vastuulliset ministerit ja virkamiestyöryhmä halusivat uudistustyön aluksi kuulla keskeisten järjestöjen näkemykset ja kannat, mukaanlukien Mothers in Business MiB ry. MiBin kannassa on otettu huomioon hallituksen uudistukselle asettamat poliittiset linjaukset ja tavoitteet sekä uudelle järjestelmälle asetetut ehdot.


Tasa-arvo keskeisenä nimittäjänä

MiB ry:n viesti perhevapaauudistuksessa on selkeä. Uudistus tulee toteuttaa siten, että nimittäjänä toimii tasa-arvo. Haluamme ensisijaisesti lisätä vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvoa. Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin. MiBin kannassa välittyy siis vahvasti viesti tasa-arvoisesta vanhemmuudesta, joka nousi selvästi esiin myös MiBin jäsenkyselyn vastauksissa.Toivomme lisäksi, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja selkeämpi, sekä mahdollistaa työn ja perhevapaiden joustavan yhteensovittamisen. Työelämän perheystävällisyyttä tulee kehittää tavoitteellisesti, ja perhevapaa- ja varhaiskasvatusjärjestelmien tulee tukea tätä mahdollistamalla joustavien ratkaisujen ketterän käytön. Kotihoidon mahdollisuus tulee turvata, jotta perheillä säilyy valinnanvapaus lastenhoitojärjestelyissään.

 

MiBin malli perhevapaiksi 9+9

MiBin mallissa perhevapaat jaetaan tasan 9+9. Kummallekin vanhemmalle osoitetaan oma 9 kuukauden perhevapaajakso. Omaa jaksoa ei voi luovuttaa toisen vanhemman käyttöön. Koimme, että vain tämän mallin kautta välittyy vahva ja aito viesti tasa-arvosta. Lisäksi mallissa äidille osoitetaan kahden viikon synnytysvapaa. Vapaat kestävät yhteensä 18 kuukautta. Näin siis lapsi on puolitoistavuotias kun kokopäiväisesti käytettyinä ansiosidonnaiset vapaat päättyvät. Tämän jälkeen lasta voi halutessaan jäädä hoitamaan 3-vuotiaaksi hoitovapaan turvin.

Kotihoidontukea ei enää makseta. Kummankin vanhemman etuustaso on yhtäläinen. Aluksi 4 kuukauden ajan 90% ja tämän jälkeen loput 5 kuukautta 70% korvaustasolla vapaata edeltävien ansioiden mukaan. Synnytysvapaan korvaustaso on 90%. Vapaita voi käyttää yhtä aikaa, erikseen, jaksoissa, osa-aikaisesti sekä yksittäisinä päivinä. Uudistuksen tueksi varhaiskasvatukseen tulee lisätä resursseja etenkin pienten lasten hoidon laadun takaamiseksi. Lisäksi perheystävälliset käytännöt tulee kirjata työpaikkojen tasa-arvo-ohjelmiin ja sisällyttää osaksi työhyvinvointia. MiBin malli on kustannusneutraali.

 

MiB ry esitti kantansa 26.9.2017. MiB ry:tä tullaan myös uudelleen kuulemaan uudistustyön myöhemmissä vaiheissa.

Lisätiedot: edunvalvonta(a)mib.fi