Kannanotto: MiB ry toivoo rohkeita uudistuksia perhevapaajärjestelmään

– "9+9-malli olisi aidosti tasa-arvoinen"


Perhevapaajärjestelmää uudistava työryhmä kertoo linjauksistaan lähiviikkojen aikana. Mothers in Business -verkosto (MiB) toivoo rohkeaa ja tasa-arvoa luovaa uudistusta. Järjestö on esittänyt perhevapaauudistukseen omaa 9+9-mallia, jossa perhevapaat jaettaisiin aidosti tasa-arvoisesti: 9 kk äidille ja 9 kk isälle. Kotihoidontukea ei enää olisi maksussa, mutta mahdollisuus hoitaa lasta kotona 3-vuotiaaksi hoitovapaan turvin säilyisi.  

“Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin. Perhevapaauudistus tulee toteuttaa siten, että nimittäjänä toimii vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvon lisääminen”, järjestön puheenjohtaja Annica Moore painottaa.

MiBin mallissa ansiosidonnaiset vapaat päättyisivät lapsen ollessa 1,5-vuotias.Tämä on sama ikä, johon saakka lapsia keskimäärin hoidetaan kotona. Vapaita ei tarvitse käyttää putkeen, vaan vanhemmat voivat käyttää omat kiintiönsä joustavasti koko- tai osa-aikaisesti kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Jaettavaa yhteistä osuutta ei ole, koska sukupuolineuraalit etuudet päätyvät pääosin äitien käyttämiksi. Malli ottaa huomioon hallituksen uudistukselle asettamat tiukat reunaehdot ja on alustavien laskelmien mukaan kustannusneutraali.

“Koimme, että vain tämän mallin kautta välittyy vahva ja aito viesti tasa-arvosta. Tutkitusti sellainen yhteiskunta, jossa niin naiset kuin miehet kantavat vastuun hoivasta, on oikeudenmukaisempi, toimivampi ja onnellisempi. Perhevapaat ovat juuri tätä ydintä. 9+9-malli tasaisi myös isien oikeuksia vanhemmuuteen.”, mallia valmistellut MiBin edunvalvonnan ohjelmapäällikkö Kristiina Paavola sanoo.

MiBin mallissa etuudet ovat korvaustasoltaan yhtäläiset molemmille vanhemmille. Etuuden taso on ensin neljän kuukauden ajan 90 prosenttia ja tämän jälkeen 70 prosenttia vapaata edeltäneistä tuloista. Äidillä on lisäksi 2 viikon synnytysvapaa.

Järjestö muistuttaa, että perhevapaauudistus ei yksin riitä vaan sen tueksi tarvitaan laadukas varhaiskasvatus ja perheystävälliset käytännöt.

“Varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää resursseja etenkin pienten lasten hoidon laadun takaamiseksi. Työelämän perheystävällisyyttä tulee kehittää tavoitteellisesti, ja perheystävälliset käytännöt tulee kirjata työpaikkojen tasa-arvo-ohjelmiin”, Paavola summaa.


Lue yhteenveto MiB ry:n 9+9 -mallista