Työttömien aktiivimalli vaatii tuekseen sujuvat päivähoitojärjestelyt

Työttömyysturvan aktiivimalli tulee voimaan alle puolentoista vuoden päästä siitä, kun subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin mahdollistettiin työttömien lapsilta. Aktiivimalli edellyttää työttömiltä uusia toimenpiteitä, mikä vaatii pieniä lapsia kotona hoitavilta vanhemmilta hoidon järjestämistä väliaikaisesti muulla tavoin. Pienten lasten äitejä edustava Mothers in Business -yhdistys on huolissaan päivähoitopaikkojen saatavuudesta ja vaatii yhtenäistä ohjeistusta kuntatasolle.

 

Ensi viikolla voimaan astuvassa aktiivimallissa vaaditaan kolmen kuukauden tarkastelujaksolla joko 18 tunnin työntekoa, viittä päivää työllistymistä edistävässä toiminnassa tai yli 240 euron tienestejä yritystoiminnalla.

“Pienten lasten vanhempien kysymys kuuluu, miten taataan päivähoitopaikan saatavuus kotihoidossa tai vain kerhotoiminnan piirissä oleville lapsille. Entä kuinka nopeasti osa-aikaisesti hoidossa olevan lapsen muuttuneeseen hoidontarpeeseen pystytään omassa päivähoitopaikassa reagoimaan?” Mothers in Business -järjestön edunvalvonnan ohjelmapäällikkö Kristiina Paavola kysyy.

Perheet ovat eriarvoisessa asemassa, sillä työttömien lasten hoitoaikaa on rajattu vain osassa kuntia ja hoitopaikan saatavuus ja käytännöt sen järjestämisessä vaihtelevat kunnittain. Kunnallinen hoitopaikka on kuitenkin taattava normaalitilanteessa neljässä kuukaudessa hakemuksen jättämisestä. Jos tilanne on äkillinen ja ennakoimaton, esimerkiksi työllistymisen vuoksi, tulee päivähoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

“YHTÄLÖ VOI OLLA PIENTEN LASTEN VANHEMMILLE MAHDOTON, JOS TILAISUUS KEIKKATYÖHÖN ILMAANTUU PÄIVÄN TAI PARIN VAROITUSAJALLA.”

“Yhtälö voi olla pienten lasten vanhemmille mahdoton, jos tilaisuus keikkatyöhön ilmaantuu päivän tai parin varoitusajalla. Realiteetti on, että päivähoitopaikat ovat monissa kunnissa kiven alla ja lapsia sijoitetaan normaalitilanteissakin kauas kotoa. Äkillisissä tarpeissa hoitopaikkaa ei ehkä kunnalta järjesty, ei ainakaan niin nopeasti, että päivähoitoon tutustumiseen jäisi suosituksen mukainen aika”, huomauttaa Paavola. Paavolan mukaan hoidon järjestäminen muutaman päivän keikkatyön tai koulutuksen takia on raskainta niille työttömille vanhemmille, joilla ei ole ympärillään vahvaa tukiverkkoa tai valmiina tuttua päivähoitopaikkaa. Vaihtuvat hoitopaikat voivat olla raskaita pienelle lapselle.

Työttömiltä vaaditaan väliaikaisia lastenhoitojärjestelyjä vuoden alussa voimaan astuvassa aktiivimallissa.

Mothers in Business ry vaatii, että kunnille valmistellaan yhtäläinen päivähoidon ohjeistus ja päivähoidon saatavuuden haasteet huomioidaan, kun etuuden maksaja päättää työttömyysetuudesta.

”HOIDON JÄRJESTÄMINEN LAPSILLE PITÄÄ OLLA SUJUVAA, JOTTA PIENTEN LASTEN VANHEMMAT EIVÄT PUTOA TAI PUDOTTAUDU AKTIIVIMALLIN ULKOPUOLELLE.”

“Ohjeistuksien tulee olla selkeitä perheille. Hoidon järjestäminen lapsille pitää olla sujuvaa, jotta pienten lasten vanhemmat eivät putoa tai pudottaudu aktiivimallin ulkopuolelle. Myös perheystävällisiä käytäntöjä, kuten etäosallistumisen ja itseopiskelun mahdollisuutta työllistämispalveluiden tarjonnassa on kehitettävä ja lisättävä edelleen”, Mothers in Business ry:n puheenjohtaja Heini Wallander summaa.

Wallander huomauttaa, että perhevapaille jäävien äitien työttömyysriski on tutkitusti kohonnut.

“Huomattavalla osalla jäsenistämme ei ole työpaikkaa, johon palata. Jäsenemme ovat tarttuneet ongelmaan esimerkiksi käynnistämällä tänä vuonna Piilo-osaajat-nimisen äitien työllistämiskampanjan Pirkanmaan alueella. Lastenhoidon ja perhetilanteen huomioiva työllistämisprojekti on ollut erittäin toimiva, ja olemme laajentamassa hanketta myös muille MiBin toimintapaikkakunnille”, sanoo Wallander.