Uraäitien yhdistys analysoi vaalikonevastauksia: Hallitusneuvottelujen puolueilla hyvät edellytykset rohkeaan perhevapaauudistukseen

Urasuuntautuneita äitejä yhdistävä Mothers in Business analysoi kansanedustajien kantoja perhevapaiden tasaisempaa jakoon. Yhdistys uskoo, että Rinteen nyt kaavailemalla hallituksella, johon kuuluisi SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP, olisi riittävä tahtotila rohkeaan perhevapaauudistukseen. Näiden puolueiden kansanedustajista lähes kolme neljännestä kannattaa perhevapaiden jakamista tasan vanhempien kesken.

Analyysi perustuu kansanedustajien vastaukseen Ylen vaalikoneen väitteelle ”Perhevapaita pitää uudistaa niin, että vapaat jakautuvat tasan vanhempien kesken”.

xantti700px_Antti_8920.jpg

“Hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden kansanedustajista 73 prosenttia eli 85 edustajaa on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Tämä on kaikkiin kansanedustajiin verrattuna merkittävästi korkeampi osuus, sillä kaikista kansanedustajista väitteeseen yhtyy 59 prosenttia”, kertoo analyysin toteuttanut Mothers in Businessin viestintäkoordinaattori Antti Kässi.

Eniten kannatusta perhevapaiden tasajako saa RKP:lta (kaikki kansanedustajat kannattavat), vihreiltä (95 % kannattaa) ja vasemmistoliitolta (94 % kannattaa). Penseimmin tasan jaettuihin perhevapaisiin suhtautuvat kristillisdemokraatit (kukaan kansanedustajista ei kannata) ja perussuomalaiset (15 % kannattaa). Hallitusneuvottelupuolueista vähiten tasajakoa kannattaa keskusta (26 %). Kokoomuksesta tasan jaettuja perhevapaita kannattaa 63 prosenttia. Myös Liike Nytin ainut edustaja kannattaa tasajakoa.

 

Perhevapaauudistukseen tarvitaan rohkeutta murtaa asenteita

Mothers in Business -yhdistyksen mukaan työelämän tasa-arvoa on mahdotonta tavoitella ilman, että tavoitellaan yhtäläistä vastuuta hoivasta. Nykyinen perhevapaajärjestelmä on johtanut siihen, että äidit käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista.

Sanna Kranjc _ Kuva_ Suvi Kivimaa, Studio Torkkeli.jpg

“Suuremman perhevapaa-osuuden korvamerkitseminen isälle olisi tehokkain keino edistää isien mahdollisuutta antaa oma, tasavertainen hoitopanoksensa lastensa elämään. Niin isät, äidit kuin työnantajat mieltävät valitettavasti usein isän perhevapaaosuudeksi vain isälle merkityn kiintiön”, Mothers in Businessin vaikuttamisvastaava Sanna Kranjc sanoo.

Keskusta on ilmoittanut hallitusneuvotteluissa kynnyskysymyksekseen sen, että perhevapaauudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään. Uraäitien yhdistys uskoo, että vapaiden suurempi kiintiöinti isille on myös perheiden etu.

“Tasa-arvoisemmin jaetut perhevapaat turvaavat vanhempien yhtäläistä oikeutta hoitaa lastaan kotona. Kun perhevapaat ovat kasaantuneet äideille, naisten asema työelämässä on monella tapaa eriarvoinen miehiin verrattuna. Enemmän perhevapaita pitävinä naiset kerryttävät heikommat eläkkeet, ovat useammin määräaikaisissa työsuhteissa ja voivat kärsiä raskaussyrjinnästä. Epätasa-arvo työmarkkinoilla taas ruokkii sitä, että miehet ansaitsevat enemmän, etenevät urallaan nopeammin, ja saattaa tuntua siltä, että heidän olisi mahdotonta jäädä perhevapaille. Tämä kierre on saatava katkaistua”, Kranjc vaatii.

Kranjcin mukaan edellisen uudistuksen kaatoi sekä rohkeuden puute murtaa vallitsevia asenteita että tiukka vaatimus kustannusneutraliteettiin. Tarpeellisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin on voitava osoittaa myös rahaa.

“Lisäksi tulee muistaa, että pelkkä perhevapaauudistus ei riitä. Tarvitaan myös panostuksia varhaiskasvatuksen laatuun ja saatavuuteen sekä työelämän perheystävällisyyden kehittämiseen”, Kranjc painottaa.

Lisätietoja:

Kansanedustajien kannat Ylen vaalikoneen väitteeseen ”Perhevapaita pitää uudistaa niin, että vapaat jakautuvat tasan vanhempien kesken” (Excel) (Google Sheets)

Mothers in Businessin hallitusohjelmatavoitteet

Viestintäkoordinaattori Antti Kässi, antti.kassi@mib.fi, p. 040 827 1291

Vaikuttamisvastaava Sanna Kranjc, sanna.krancj@mib.fi, p. 050 535 1988


Mothers in Business MiB ry on vuonna 2014 perustettu urasuuntautuneita ja korkeasti koulutettuja äitejä yhdistävä järjestö, jolla on kymmenen paikallisjaostoa. Yhdistys tukee jäseniään työn ja perheen yhteensovittamisessa, tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uralla etenemiseen, sekä edistää äitien asemaa ja perhemyönteisyyttä työelämässä ja yhteiskunnassa. Yhdistyksellä on yli 4000 jäsentä