Mothers in Business: Isän perhevapaakiintiön kasvattaminen tehokas keino edistää tasa-arvoa

Urahenkisten äitien yhdistys Mothers in Businessin mukaan tulevan hallituksen päätös jakaa perhevapaiden kiintiöidyt kuukaudet tasan vanhempien kesken on hyvä askel vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvon edistämisessä. Järjestö toivoo käytännön toteutuksessa riittävästi rohkeutta osuuksien kiintiöimisessä. Rinteen hallitus saa järjestöltä lisäksi kiitosta panostuksistaan varhaiskasvatukseen.

 

”Molempien vanhempien oikeus hoitaa pientä lasta kotona on kaikkien etu. Isän kiintiön kasvattaminen on tehokas keino lisätä isien osallistumista ja edistää vanhemmuuden tasa-arvoa”, Mothers in Businessin hallituksen puheenjohtaja Annica Moore sanoo.

Nykyisellään isät käyttävät 10 prosenttia vanhempainvapaista, ja mikäli isä asuu eri osoitteessa äidin kanssa, ei hän edes ole oikeutettu kaikkiin etuuksiin. Vapaasti jaettavaa vanhempainvapaaosuutta käyttävät lähes poikkeuksetta äidit ja myös kotihoidontuki vetää kotiin käytännössä vain naisia.

”Toivomme rohkeutta keinoissa sitouttaa myös isiä perhevapaisiin. Perhevapaiden tasaisempi jakaminen vanhempien välillä heijastuu pidemmällä aikavälillä asenteisiin hoivan työnjaosta ja lisää laajasti tasa-arvoa niin työelämässä kuin muutenkin”, Moore perustelee.

Moore näkee tärkeänä myös kirjauksen joustojen lisäämisestä perhevapaiden pitämisen mahdollisuuksissa.

”Nykyinen perhevapaajärjestelmä on jäykkä, eikä ota huomioon perheiden monimuotoisuutta tai tue riittävästi työn ja perheen yhteensovittamista. Perhevaapaat ja työssäkäynti on asetettu vastakkain – jos käy töissä, menettää perhevapaisiin liittyviä etuuksia. Tämä vastakkainasettelu on purettava,” Moore jatkaa.

Mothers in Business on ehdottanut omaa 9+9-perhevapaamallia, jossa perhevapaaosuudet kiintiöitäisiin vanhempien välillä tasan. Vanhempainvapaita voisi halutessaan käyttää joustavasti vuorotellen, osa-aikaisesti ja pidemmällä aikavälillä aina lapsen kouluikään saakka.

Uraäideiltä kiitosta panostuksista varhaiskasvatukseen

Mothers in Business on ilahtunut Rinteen hallituksen panostuksista varhaiskasvatukseen. Järjestö kiittää hallitusta päätöksestä palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus, pienentää päiväkotien ryhmäkokoja ja vahvistaa henkilökuntamitoitusta.

“Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen. Toimiva päivähoitojärjestelmä on myös edellytys vanhempien työssäkäynnille. Pienempi ryhmäkoko ja vahvempi hoitajamitoitus turvaavat lasten mielekästä ja turvallista oppimisympäristöä sekä tukevat henkilökunnan työssä jaksamista. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen edistää lasten keskinäistä tasa-arvoa sekä työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia”, Mothers in Businessin vaikuttamisvastaava Sanna Kranjc summaa.

Järjestö tarttuu myös hallituksen kirjaukseen seurata ja edistää muutamissa kaupungeissa etenevää lähipäiväkotiperiaatetta osana varhaiskasvatuksen kehittämistä osaksi jokaisen lapsen koulutuspolkua.

“Peruskoulupaikkaa vastaavasti määritelty lähipäiväkotioikeus edistäisi toteutuessaan suuresti leikki-ikäisiä lapsia kauemmas kuskaavien perheiden arjen sujumista sekä tukisi työn ja perheen yhteensovittamista”, Kranjc sanoo.

Sanna Kranjc ja Annica Moore / Kuva: Suvi Kivimaa, Studio Torkkeli

Sanna Kranjc ja Annica Moore / Kuva: Suvi Kivimaa, Studio Torkkeli

Lisätietoja:

Annica Moore, p. 050 352 5347, annica.moore@mib.fi

Sanna Kranjc, p. 050 535 1988, sanna.kranjc@mib.fi

Tiedote 4.6.2019


Mothers in Business MiB ry on vuonna 2014 perustettu urasuuntautuneita ja korkeasti koulutettuja äitejä yhdistävä järjestö, jolla on kymmenen paikallisjaostoa. Yhdistys tukee jäseniään työn ja perheen yhteensovittamisessa, tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uralla etenemiseen, sekä edistää äitien asemaa ja perhemyönteisyyttä työelämässä ja yhteiskunnassa. Yhdistyksellä on yli 4000 jäsentä.