Työelämänilkkeily nimeltä raskaussyrjintä

Kysyimme jäseniltämme, ovatko he kohdanneet perhetilanteeseen linkittyvää syrjintää työelämässä. Yli 20 % vastasi tähän kyllä.

Raskaussyrjintä on yksi keskeinen perhetilanteeseen linkittyvän syrjinnän muoto. Jäsenkyselyssämme vakavimmat esiin nousseet tapaukset olivat sellaisia, joissa määräaikaiset työsuhteet ovat päättyneet raskauteen ja toinen henkilö on otettu tekemään täysin samoja tehtäviä.

Jo keskusteltuja ylennyksiä on peruttu tai tehtäviä on raskauden takia vaihdettu toisiin.

Työelämän tasa-arvoon on vielä matkaa

joey-thompson-63368-unsplash.jpg

Raskaussyrjintää on tutkittu myös Jyväskylän yliopistossa. Päivi Vuorinen-Lampelan väitöskirjassa havaittiin, että varsinkin kaupallisesta ja teknillisestä korkeakoulutuksesta vastikään valmistuneet naiset olivat kohdanneet raskaussyrjintää jo rekrytointivaiheessa. Haastatteluissa heidän rekrytoimistaan pidettiin kalliina riskinä, ja tämä oli vaikeuttanut työllistymistä.

Raskaussyrjinnän lisäksi myös perhevapaisiin liittyy eri muotoista syrjintää. Kyselyssä nousi esiin esimerkkejä, joissa työtehtävä lakkautetaan kesken perhevapaan, sijainen vakinaistetaan tai töihin palattua odottaakin tyhjä työpöytä.

Työllistynkö uudestaan, jos en ole sopuisa?

MiB ry:n jäsenkyselyssä kävi ilmi, että moni ei uskalla tai halua viedä ongelmaa eteenpäin.

Raskaussyrjinnän tiimoilta ollaan liittoihin viikottain yhteydessä, mutta oikeuteen asti mennään harvemmin. Oikeusprosessit ovat raskaita, ja työnantajat tarjoavat sovittelusopimusta. Tällöin allekirjoitetaan salassapitoon velvoittava sopimus, jossa asia on ratkaistu työnantajan maksamalla korvauksella.

Asian julkituomista vaikeuttaa myös syrjintää koskevan prosessin keskeneräisyys, huoli omasta työllistymisestä tai työsuhteen jatkumisesta tai työyhteisön suhtautumisesta.  

Naiset ovat näissä tilanteissa usein varsin haavoittuvassa asemassa, esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden kautta. Tilanteessa muodostuu selkeä valta-asetelma – ei ole helppoa puolustaa omia oikeuksiaan, vaikka syrjintä on laissa kiellettyä. Riski joutua kokonaan työttömäksi tai työyhteisössä hankalaan asemaan on todellinen.

Tarvitaan asennemuutos

Raskaana olevan työntekijän kohteluun liittyy edelleen paljon tietämättömyyttä ja vanhentuneita asenteita. Työnantajien tulisi päivittää asenteitaan ja ennen kaikkea käytäntöjään. Henkilön osaaminen ei katoa mihinkään raskauden aikana.

Se, että äiti olisi kiinnostunut myös uransa kehittämisestä ei välttämättä ole edelleenkään itsestäänselvyys yhteiskunnassamme. Tämä saattaa näyttäytyä esimerkiksi juuri raskaussyrjinnässä.

Tarvitaan joustava ja tasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä, jotta saadaan purettua asetelmaa, jossa nuori nainen näyttäytyy ”riskirekrytointina”. Raskaussyrjintä vaikuttaa merkittävästi naisten urasuunnitelmiin, perhevapaiden tasapuoliseen hyödyntämiseen sekä nuorten aikuisten ajatuksiin perheen perustamisesta.

Äitiys on voimavara työelämässä

Työn ja perheen yhteensovittaminen on luonnollinen osa arkea. Perheen perustaminen ei saa hidastaa tai haitata kenenkään urakehitystä. Työnantajan vastuulla on, että tehtäviin valitaan pätevin, ei tehdä turhaan määräaikaisia sopimuksia tai päätetä työsuhteen kestoa äitiyslomaan.

Mikäli sinä olet kokenut tai epäilet raskaussyrjintää, voit olla yhteydessä omaan liittoosi tai tasa-arvovaltuutetun toimistoon.

www.raskaussyrjinta.fi

Aiheesta on viikon aikana uutisoinut näyttävästi mm. Yle:

Kirjoittaja: Annica Moore on MiBin hallituksen puheenjohtaja

Kuvat: Unsplash