Työttömien aktiivimalli vaatii tuekseen sujuvat päivähoitojärjestelyt

Työttömyysturvan aktiivimalli tulee voimaan alle puolentoista vuoden päästä siitä, kun subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin mahdollistettiin työttömien lapsilta. Aktiivimalli edellyttää työttömiltä uusia toimenpiteitä, mikä vaatii pieniä lapsia kotona hoitavilta vanhemmilta hoidon järjestämistä väliaikaisesti muulla tavoin. Pienten lasten äitejä edustava Mothers in Business -yhdistys on huolissaan päivähoitopaikkojen saatavuudesta ja vaatii yhtenäistä ohjeistusta kuntatasolle.

 

Ensi viikolla voimaan astuvassa aktiivimallissa vaaditaan kolmen kuukauden tarkastelujaksolla joko 18 tunnin työntekoa, viittä päivää työllistymistä edistävässä toiminnassa tai yli 240 euron tienestejä yritystoiminnalla.

“Pienten lasten vanhempien kysymys kuuluu, miten taataan päivähoitopaikan saatavuus kotihoidossa tai vain kerhotoiminnan piirissä oleville lapsille. Entä kuinka nopeasti osa-aikaisesti hoidossa olevan lapsen muuttuneeseen hoidontarpeeseen pystytään omassa päivähoitopaikassa reagoimaan?” Mothers in Business -järjestön edunvalvonnan ohjelmapäällikkö Kristiina Paavola kysyy.

Perheet ovat eriarvoisessa asemassa, sillä työttömien lasten hoitoaikaa on rajattu vain osassa kuntia ja hoitopaikan saatavuus ja käytännöt sen järjestämisessä vaihtelevat kunnittain. Kunnallinen hoitopaikka on kuitenkin taattava normaalitilanteessa neljässä kuukaudessa hakemuksen jättämisestä. Jos tilanne on äkillinen ja ennakoimaton, esimerkiksi työllistymisen vuoksi, tulee päivähoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

“YHTÄLÖ VOI OLLA PIENTEN LASTEN VANHEMMILLE MAHDOTON, JOS TILAISUUS KEIKKATYÖHÖN ILMAANTUU PÄIVÄN TAI PARIN VAROITUSAJALLA.”

“Yhtälö voi olla pienten lasten vanhemmille mahdoton, jos tilaisuus keikkatyöhön ilmaantuu päivän tai parin varoitusajalla. Realiteetti on, että päivähoitopaikat ovat monissa kunnissa kiven alla ja lapsia sijoitetaan normaalitilanteissakin kauas kotoa. Äkillisissä tarpeissa hoitopaikkaa ei ehkä kunnalta järjesty, ei ainakaan niin nopeasti, että päivähoitoon tutustumiseen jäisi suosituksen mukainen aika”, huomauttaa Paavola. Paavolan mukaan hoidon järjestäminen muutaman päivän keikkatyön tai koulutuksen takia on raskainta niille työttömille vanhemmille, joilla ei ole ympärillään vahvaa tukiverkkoa tai valmiina tuttua päivähoitopaikkaa. Vaihtuvat hoitopaikat voivat olla raskaita pienelle lapselle.

Työttömiltä vaaditaan väliaikaisia lastenhoitojärjestelyjä vuoden alussa voimaan astuvassa aktiivimallissa.

Mothers in Business ry vaatii, että kunnille valmistellaan yhtäläinen päivähoidon ohjeistus ja päivähoidon saatavuuden haasteet huomioidaan, kun etuuden maksaja päättää työttömyysetuudesta.

”HOIDON JÄRJESTÄMINEN LAPSILLE PITÄÄ OLLA SUJUVAA, JOTTA PIENTEN LASTEN VANHEMMAT EIVÄT PUTOA TAI PUDOTTAUDU AKTIIVIMALLIN ULKOPUOLELLE.”

“Ohjeistuksien tulee olla selkeitä perheille. Hoidon järjestäminen lapsille pitää olla sujuvaa, jotta pienten lasten vanhemmat eivät putoa tai pudottaudu aktiivimallin ulkopuolelle. Myös perheystävällisiä käytäntöjä, kuten etäosallistumisen ja itseopiskelun mahdollisuutta työllistämispalveluiden tarjonnassa on kehitettävä ja lisättävä edelleen”, Mothers in Business ry:n puheenjohtaja Heini Wallander summaa.

Wallander huomauttaa, että perhevapaille jäävien äitien työttömyysriski on tutkitusti kohonnut.

“Huomattavalla osalla jäsenistämme ei ole työpaikkaa, johon palata. Jäsenemme ovat tarttuneet ongelmaan esimerkiksi käynnistämällä tänä vuonna Piilo-osaajat-nimisen äitien työllistämiskampanjan Pirkanmaan alueella. Lastenhoidon ja perhetilanteen huomioiva työllistämisprojekti on ollut erittäin toimiva, ja olemme laajentamassa hanketta myös muille MiBin toimintapaikkakunnille”, sanoo Wallander.  

MiBin superaktiivit valittu

MiBin viime viikonlopun aktiiviristeilyllä palkittiin viisi MiBin aktiivia heidän väsymättömästä työstä MiBin eteen kuluvana vuonna. Vuoden superaktiivit ovat: Mikaela Dunder, Virve Macagnano, Johanna Lahtinen, Victoria Ojansivu ja Jenna Lehtonen. Onnea kaikille!

Keitä nämä MiBin tehopakkaukset ovat?

Mikaela Dunder, Helsinki Aikaansaava uraäiti, jolla riittää kärsivällisyyttä, hyvää mieltä ja hymyä ympäristöön levitettäväksi – ja se tarttuu! Mikaela on Helsingin lokakuisen seminaarin tehonainen ja paiskii töitä myös strategiatiimissä.

Virve Macagnano, Oulu Aina positiivinen Oulun paikallisvastaava pitää lankoja käsissään, mutta antaa myös tilaa muille. Virve vie asioita eteenpäin ja auttaa muita kinkkisissä tilanteissa. Yhdessä aisaparinsa kanssa Virve on perustanut paikallisyhdistyksen Ouluun ja antanut sille oivan startin.

Johanna Lahtinen, Tampere Johanna on katalysaattori, joka saa muut toimimaan yhdessä. Hän on se joka tekee avauksia ja ylläpitää keskustelua. Johanna on aina valmis auttamaan muita.

Victoria Ojansivu, Tampere Victoria pyörittää suvereenisti MiBin tietohallintoa erinomaisella asiakaspalveluasenteella ja huikeilla taidoilla. Victoria ei ehkä ole se näkyvin yhdistyksen tukipilari, mutta hän on luottopelaaja, se ”näkymätön pakki”, jota ilman ei mikään toimisi.

Jenna Lehtonen, Espoo Jenna on osoittanut uskomatonta sitoutuneisuutta ja taitoa MiBin somevastaavan pestin hoitamisessa kuluvana vuonna. Hän on aina valmis auttamaan somea koskevissa kysymyksissä ja on huipputyyppi.

Perhevapaauudistus: MiBin kannan lähtökohtana tasa-arvo

Mothers in Business haluaa perhevapaauudistusta koskevassa kannassaan välittää vahvan viestin tasa-arvosta. Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin.

Perhevapaajärjestelmää lähdetään uudistamaan kuluvan syksyn aikana ja uusi järjestelmä tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Hallituksen perhevapaauudistukselle antamat keskeiset tavoitteet ovat työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvon lisääminen, järjestelmän yksinkertaistaminen, positiiviset työllisyysvaikutukset sekä työelämän perheystävällisyyden lisääminen. Uudistuksella tavoitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousua, mutta jätetään mahdollisuus hoitaa lasta kotona kolmeen ikävuoteen asti. Uudistuksen tulee olla kustannusneutraali.

Vastuulliset ministerit ja virkamiestyöryhmä halusivat uudistustyön aluksi kuulla keskeisten järjestöjen näkemykset ja kannat, mukaanlukien Mothers in Business MiB ry. MiBin kannassa on otettu huomioon hallituksen uudistukselle asettamat poliittiset linjaukset ja tavoitteet sekä uudelle järjestelmälle asetetut ehdot.


Tasa-arvo keskeisenä nimittäjänä

MiB ry:n viesti perhevapaauudistuksessa on selkeä. Uudistus tulee toteuttaa siten, että nimittäjänä toimii tasa-arvo. Haluamme ensisijaisesti lisätä vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvoa. Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin. MiBin kannassa välittyy siis vahvasti viesti tasa-arvoisesta vanhemmuudesta, joka nousi selvästi esiin myös MiBin jäsenkyselyn vastauksissa.Toivomme lisäksi, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja selkeämpi, sekä mahdollistaa työn ja perhevapaiden joustavan yhteensovittamisen. Työelämän perheystävällisyyttä tulee kehittää tavoitteellisesti, ja perhevapaa- ja varhaiskasvatusjärjestelmien tulee tukea tätä mahdollistamalla joustavien ratkaisujen ketterän käytön. Kotihoidon mahdollisuus tulee turvata, jotta perheillä säilyy valinnanvapaus lastenhoitojärjestelyissään.

 

MiBin malli perhevapaiksi 9+9

MiBin mallissa perhevapaat jaetaan tasan 9+9. Kummallekin vanhemmalle osoitetaan oma 9 kuukauden perhevapaajakso. Omaa jaksoa ei voi luovuttaa toisen vanhemman käyttöön. Koimme, että vain tämän mallin kautta välittyy vahva ja aito viesti tasa-arvosta. Lisäksi mallissa äidille osoitetaan kahden viikon synnytysvapaa. Vapaat kestävät yhteensä 18 kuukautta. Näin siis lapsi on puolitoistavuotias kun kokopäiväisesti käytettyinä ansiosidonnaiset vapaat päättyvät. Tämän jälkeen lasta voi halutessaan jäädä hoitamaan 3-vuotiaaksi hoitovapaan turvin.

Kotihoidontukea ei enää makseta. Kummankin vanhemman etuustaso on yhtäläinen. Aluksi 4 kuukauden ajan 90% ja tämän jälkeen loput 5 kuukautta 70% korvaustasolla vapaata edeltävien ansioiden mukaan. Synnytysvapaan korvaustaso on 90%. Vapaita voi käyttää yhtä aikaa, erikseen, jaksoissa, osa-aikaisesti sekä yksittäisinä päivinä. Uudistuksen tueksi varhaiskasvatukseen tulee lisätä resursseja etenkin pienten lasten hoidon laadun takaamiseksi. Lisäksi perheystävälliset käytännöt tulee kirjata työpaikkojen tasa-arvo-ohjelmiin ja sisällyttää osaksi työhyvinvointia. MiBin malli on kustannusneutraali.

 

MiB ry esitti kantansa 26.9.2017. MiB ry:tä tullaan myös uudelleen kuulemaan uudistustyön myöhemmissä vaiheissa.

Lisätiedot: edunvalvonta(a)mib.fi

MiB kannustaa rohkeisiin perhevapaiden uudistuksiin

Mothers in Business MiB ry on ilahtunut, että hallitus on päättänyt aloittaa perhevapaajärjestelmän uudistamisen. Aikataulu on kunnianhimoinen, mikäli järjestelmään aiotaan tehdä lastenhoito- ja tasa-arvopolitiikan suhteen aidosti rakenteita muuttava ja perheille sekä työelämälle toimiva uudistus. Uudistuksen onnistumiseksi MiB ry haluaa tarjota jäsenistönsä näkemykset päätöksenteon tueksi.

MiB ry toivoo, että uudessa mallissa painotetaan joustavia ratkaisuja, jotka samalla edistävät työelämän tasa-arvoa ja mahdollistavat työn ja perheen sujuvamman yhteensovittamisen. Uudistuksen tulee olla selkeä ja huomioida erilaiset perheet.

Uudistuksen tulee olla selkeä ja huomioida erilaiset perheet.

Uudistuksella tähdätään myös työllisyysvaikutuksiin. Tämä on hyvä, ja järjestelmän tuleekin tarjota joustavampia ratkaisuja osallistua työelämään perhevapailta käsin mm. jaksoissa, perhevapaita joustavammin jaksottamalla tai lyhyempinä päivinä. Tällä hetkellä erityisesti naiset kaipaavat perhevapaamallia, jossa perheen perustaminen ja pikkulapsiaika eivät tarkoita usean vuoden poissaoloa työmarkkinoilta vain siksi, että järjestelmän jäykkyys estää ja vähentää kannustimia työllistymiseen.

Erityisesti naiset kaipaavat perhevapaamallia, jossa perheen perustaminen ei tarkoita usean vuoden poissaoloa työmarkkinoilta.

Uudistuksessa tulee ennen kaikkea huomioida myös lapsen etu. Tätä tukevat laadukkaat, kunnolla resurssoidut päivähoitopalvelut sekä työn ja perheen yhteensovittamisen tukena toimivat työelämän käytännöt.

Laadukkaat, kunnolla resurssoidut päivähoitopalvelut ovat koko järjestelmän etu.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Tämä uudistus koskee etenkin pienempiä lapsia ja myös kotona hoidettujen vanhempien sisarusten siirtymistä varhaiskasvatuksen piiriin. Lapsivaikutukset tulee näin ollen huomioida tarkasti. Varhaiskasvatukseen tulee samassa suhteessa panostaa enemmän resursseja, mikäli toiveena on lyhentää perhevapaiden kestoa lähinnä perheiden oman harkinnan kautta. Tämä on tarpeen, koska uudistuksessa jätetään kuitenkin mahdollisuus hoitaa lasta kolmivuotiaaksi kotona. Isompien lasten ryhmäkoot, opetuksen laatu ja päivähoidon työntekijöiden toimintaresurssit tulee budjetoinnissa arvioida uudelleen ja mukaillen uudistuksen tuomia lisätarpeita.

Perhevapaauudistuksen vaikutus koskettaa myös työelämän käytäntöjä. Työelämän tulee olla vastaanottavainen pienten lasten vanhempien osallisuuteen elämäntilanteissaan. Hallituksen tulisi panostaa yhä ponnekkaammin lapsiperheitä koskevan kärkihankkeeseen kirjattuun tavoitteeseen perheystävällisten käytäntöjen tuomisesta työpaikoille. Perhevapaauudistus koskee kaikkia työelämän toimijoita. Yritykset eivät voi jäädä tästä ulkopuolelle. Kaikkien – politiikan, vanhempien ja yritysten – panostus järjestelmän toimivuuteen on tarpeen.

Työelämä tarvitsee perheystävällisiä käytäntöjä. Kaikkien – politiikan, vanhempien ja yritysten – panostus muutoksessa on tarpeen.

Mothers in Business MiB ry on valtakunnallinen toimija, joka edustaa yli 2600 uraansa ja perheeseensä intohimoisesti suhtautuvaa jäsentään. Perhejärjestöt ovat uudistuksessa tärkeässä roolissa, ja ne voivat tuoda arjen ja käytännön äänen päätöksenteon tueksi. MiB ry haluaa tulla kuulluksi uuden perhevapaajärjestelmän valmistelussa erityisesti koulutettujen naisten äänitorvena.

MiBin oma mentorointiohjelma käynnistyy Tammikuussa 2018!

HAKUAIKA ALKAA TÄNÄÄN!

MiBin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen perhevapaiden aikana ja työelämään paluun jälkeen. Mentorointiohjelmalla MiB vie ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia askeleen eteenpäin. MiBin mentorointiohjelma tarjoaa mahdollisuuden sekä toisilta oppimiseen, että itsensä kehittämiseen ammatillisesti myös perhevapaiden aikana. Ohjelmaan hakijan ei tarvitse olla työsuhteessa päästäkseen mukaan ohjelmaan.

Haemme ohjelmaan sekä mentoreita että aktoreita!

Yhteistyökumppaninamme mentorointiohjelmassa toimii MPS, joka on suomalainen, kansainvälisesti toimiva johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija. MPS:n oman mentorointiohjelman läpi on kulkenut yli 400 tyytyväistä mentoria ja aktoria.

Haku MiBin tammikuussa 2018 alkavaan mentorointiohjelmaan alkaa tänään 29.8. ja päättyy perjantaina 27.10.2017. Aktoreiksi haemme henkilöitä, jotka osaavat selkeästi määritellä oman tavoitteensa mentorin tarjoamalle tuelle ja osaavat ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Mentorilta puolestaan odotamme laajaa, monipuolista ja syvää ammatillista osaamista sekä vahvaa kokemusta johtajuudesta täydennettynä aidolla halulla jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan eteenpäin. Yhteistyösopimuksemme MPS:n kanssa on paikallinen ja näin ohjelma on käynnissä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.


Lisätietoja ohjelmasta ja ohjelmaan hakemisesta:

  • Mentorointi

  • mentorointi(a)mothersinbusiness.fi

  • Katja Einesalo, 040 5691 054

  • Maria Berglund, 040 561 5153

  • Mirva Nokelainen, 040 526 9723